ข้ามไปยังเนื้อหา

13 สิงหาคม 2018
มีอะไรใหม่

การออกฉบับแปลโลกใหม่ ภาษาบาอูเล และภาษาโปแลนด์ฉบับปรับปรุง

การออกฉบับแปลโลกใหม่ ภาษาบาอูเล และภาษาโปแลนด์ฉบับปรับปรุง

วัน​ที่ 10 สิงหาคม 2018 มี​การ​ออก​พระ​คัมภีร์​คริสเตียน​ภาค​ภาษา​กรีก​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ภาษา​บา​อู​เล ที่​เมือง​อา​บิด​จัน ประเทศ​โกตดิวัวร์ และ​ใน​วัน​เดียว​กัน ที่​กรุง​วอร์ซอ ประเทศ​โปแลนด์ ก็​มี​การ​ออก​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ภาษา​โปแลนด์​ฉบับ​ปรับ​ปรุง ตอน​นี้​มี​การ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ทั้ง​แบบ​ครบ​ชุด​หรือ​บาง​ส่วน​ใน 167 ภาษา ใน​จำนวน​นี้​มี 14 ภาษา​เป็น​พระ​คัมภีร์​ครบ​ชุด​ฉบับ​ปรับ​ปรุง​ซึ่ง​แปล​จาก​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ภาษา​อังกฤษ​ปี 2013