ข้ามไปยังเนื้อหา

8 กรกฎาคม 2019
มีอะไรใหม่

การออกฉบับแปลโลกใหม่ภาษาจีนกลาง

การออกฉบับแปลโลกใหม่ภาษาจีนกลาง

วัน​ที่ 5 กร​กฏา​คม 2019 มี​การ​ออก​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ฉบับ​ปรับ​ปรุง​ภาษา​จีน​กลาง (แบบ​ดั้งเดิม) และ​ภาษา​จีน​กลาง (แบบ​ง่าย) ที่​เมือง​เถา​หยวน ประเทศ​ไต้หวัน ตอน​นี้​มี​การ​แปล​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ทั้ง​แบบ​ครบ​ชุด​หรือ​บาง​ส่วน​ใน 180 ภาษา ใน​จำนวน​นี้​มี 24 ภาษา​ที่​เป็น​ฉบับ​ปรับ​ปรุง​ครบ​ชุด ซึ่ง​แปล​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ภาษา​อังกฤษ​ฉบับ​ปรับ​ปรุง​ปี 2013