สำนักงาน​ใหญ่​ของ​เรา​อยู่​ที่​สหรัฐ​อเมริกา แต่​เรา​ไม่​ใช่​นิกาย​จาก​อเมริกา ด้วย​เหตุ​ผล​ต่อ​ไป​นี้:

  • บาง​คน​บอก​ว่า​นิกาย​หมาย​ถึง​กลุ่ม​ที่​แตก​ออก​มา​จาก​ศาสนา​ที่​ยอม​รับ​กัน​ทั่ว​ไป พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​แตก​ออก​มา​จาก​กลุ่ม​ศาสนา​อื่น เรา​เชื่อ​ว่า​เรา​ได้​ฟื้นฟู​ศาสนา​คริสเตียน​ซึ่ง​เป็น​รูป​แบบ​ของ​การ​มนัส​การ​แท้​ที่​มี​การ​ปฏิบัติ​กัน​ใน​ศตวรรษ​แรก
  • พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทำ​งาน​ประกาศ​อย่าง​ขันแข็ง​ใน 230 กว่า​ดินแดน ไม่​ว่า​เรา​จะ​อยู่​ที่​ไหน เรา​จงรักภักดี​ต่อ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​และ​พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​อันดับ​แรก ไม่​ใช่​ต่อ​รัฐบาล​สหรัฐ​หรือ​รัฐบาล​อื่น​ใด​ของ​มนุษย์—โยฮัน 15:19; 17:15, 16
  • ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​สอน​มา​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล ไม่​ได้​มา​จาก​งาน​เขียน​ของ​ผู้​นำ​ศาสนา​บาง​คน​ใน​สหรัฐ—1 เทสซาโลนิเก 2:13
  • เรา​ติด​ตาม​พระ​เยซู​คริสต์ ไม่​ได้​ติด​ตาม​ผู้​นำ​ที่​เป็น​มนุษย์​คนใดมัดธาย 23:8-10