ใน​เรื่อง​งาน​ศพ เรา​ยึด​ถือ​และ​ปฏิบัติ​ตาม​หลัก​คำ​สอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล ตัว​อย่าง​เช่น

  • เป็น​เรื่อง​ธรรมดา​ที่​จะ​โศก​เศร้า​เสียใจ​เมื่อ​คน​ที่​เรา​รัก​ตาย​จาก​ไป สาวก​ของ​พระ​เยซู​ก็​ร้องไห้​เสียใจ​เมื่อ​คน​ที่​พวก​เขา​รัก​ตาย​จาก​ไป (ยอห์น 11:33-35, 38; กิจการ 8:2; 9:39) ดัง​นั้น เรา​ไม่​จัด​งาน​ศพ​แบบ​อึกทึก​ครึกโครม​หรือ​กิน​เลี้ยง​อย่าง​สนุกสนาน (ปัญญาจารย์ 3:1, 4; 7:1-4) แต่​เรา​ถือ​ว่า​งาน​ศพ​เป็น​โอกาส​ที่​จะ​แสดง​ความ​เห็น​อก​เห็น​ใจ​ต่อ​ผู้​สูญ​เสีย—โรม 12:15

  • คน​ตาย​ไม่​รับ​รู้​อะไร​อีก​แล้ว ไม่​ว่า​เรา​จะ​มี​เชื้อชาติ​ใด​อยู่​ใน​วัฒนธรรม​แบบ​ไหน เรา​จะ​ไม่​ทำ​ตาม​ธรรมเนียม​ประเพณี​ที่​ขัด​กับ​คำ​สอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล เช่น ธรรมเนียม​ที่​มา​จาก​ความ​เชื่อ​ที่​ว่า​คน​ตาย​แล้ว​ยัง​รับ​รู้​สิ่ง​ต่าง ๆ และ​ช่วยเหลือ​หรือ​ทำ​ร้าย​คน​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​ได้ (ปัญญาจารย์ 9:5, 6, 10) นอก​จาก​นี้ เรา​ไม่​มี​ธรรมเนียม​การ​เฝ้า​ศพ เลี้ยง​แขก​อย่าง​ใหญ่​โต​หรือ​จัด​งาน​ครบ​รอบ​การ​ตาย​อย่าง​หรูหรา เซ่น​ไหว้​คน​ตาย ติด​ต่อ​พูด​คุย​กับ​คน​ตาย หรือ​ให้​แม่​ม่าย​ที่​สามี​ตาย​ทำ​พิธี​ไว้​ทุกข์​แบบ​ต่าง ๆ เรา​ไม่​ทำ​ตาม​ธรรมเนียม​เหล่า​นี้ เพราะ​เรา​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ให้ “แยก​อยู่​ต่าง​หาก เลิก​แตะ​ต้อง​สิ่ง​ที่​ไม่​สะอาด”—2 โครินธ์ 6:17

  • มี​ความ​หวัง​สำหรับ​คน​ตาย คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า​คน​ตาย​จะ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​และ​ใน​อนาคต​จะ​ไม่​มี​ความ​ตาย​อีก​เลย (กิจการ 24:15; วิวรณ์ 21:4) เพราะ​เรา​มี​ความ​หวัง​เช่น​นี้ เรา​จึง​ไม่​สร้าง​บรรยากาศ​งาน​ศพ​ให้​โศก​เศร้า​อย่าง​ถึง​ที่​สุด คริสเตียน​ใน​ยุค​แรก​ก็​มี​ความ​หวัง​แบบ​นี้​เหมือน​กัน—1 เธสะโลนิกา 4:13

  • คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ให้​เจียม​ตัว (สุภาษิต 11:2) เรา​มอง​ว่า​งาน​ศพ​ไม่​ใช่​โอกาส​ที่​จะ “โอ้อวด” ฐานะ​ทาง​สังคม​หรือ​ฐานะ​การ​เงิน (1 ยอห์น 2:16) เรา​ไม่​จัด​งาน​ใหญ่​โต​เพื่อ​ให้​แขก​ที่​มา​ร่วม​งาน​สนุก​เพลิดเพลิน เรา​ไม่​เลือก​โลง​ศพ​หรูหรา​ราคา​แพง​และ​ไม่​แต่ง​ตัว​แบบ​ที่​ให้​คน​อื่น​ประทับใจ

  • เรา​ไม่​บังคับ​ให้​คน​อื่น​คิด​เหมือน​เรา​ใน​เรื่อง​งาน​ศพ เรา​เชื่อ​ฟัง​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ว่า “พระเจ้า​จะ​เป็น​ผู้​ตัดสิน​เรา​แต่​ละ​คน​ตาม​การ​กระทำ​ของ​เรา” (โรม 14:12) แต่​ถ้า​มี​โอกาส เรา​จะ​อธิบาย​ความ​เชื่อ​ของ​เรา “อย่าง​สุภาพ​และ​ด้วย​ความ​นับถือ​จาก​ใจ”—1 เปโตร 3:15

พยาน​พระ​ยะโฮวา​จัด​งาน​ศพ​อย่าง​ไร?

สถาน​ที่: ถ้า​ครอบครัว​ต้องการ​จัด​งาน​ศพ พวก​เขา​จะ​เป็น​คน​เลือก​สถาน​ที่​จัด​งาน เช่น จัด​ที่​หอ​ประชุม​ของ​พยาน​ฯ สถาน​ฌาปนกิจ เมรุ บ้าน สุสาน หรือ​บริเวณ​ที่​ฝัง​ศพ

พิธี​การ: มี​คำ​บรรยาย​เพื่อ​ปลอบโยน​ผู้​สูญ​เสีย​และ​อธิบาย​คำ​สอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เกี่ยว​กับ​ความ​ตาย รวม​ทั้ง​ความ​หวัง​เรื่อง​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย (ยอห์น 11:25; โรม 5:12; 2 เปโตร 3:13) นอก​จาก​คำ​บรรยาย​แล้ว​อาจ​มี​การ​พูด​ถึง​ประวัติ​ชีวิต​ที่​ดี​ของ​ผู้​ตาย โดย​เน้น​ว่า​เขา​เป็น​ตัว​อย่าง​ที่​ดี​อย่าง​ไร​สำหรับ​คน​ที่​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่—2 ซามูเอล 1:17-27

บาง​ครั้ง​อาจ​จะ​มี​การ​ร้อง​เพลง​ที่​มี​เนื้อหา​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล (โคโลสี 3:16) ใน​ตอน​ท้าย​จะ​มี​การ​อธิษฐาน​ที่​ให้​กำลังใจ—ฟีลิปปี 4:6, 7

ค่า​ใช้​จ่าย: สมาชิก​ใน​ศาสนา​ของ​เรา​ไม่​ต้อง​จ่าย​เงิน​สำหรับ​พิธี​การ​ใด ๆ รวม​ทั้ง​งาน​ศพ เหมือน​กับ​ที่​เรา​ไม่​เรี่ยไร​เงิน​สำหรับ​การ​ประชุม​ต่าง ๆ—มัทธิว 10:8

ผู้​เข้า​ร่วม: เรา​ยินดี​ต้อนรับ​คน​ที่​ไม่​ใช่​พยาน​ฯ​มา​ร่วม​งาน​ศพ​ที่​หอ​ประชุม​ของ​เรา งาน​ศพ​ของ​พยาน​ฯ​เป็น​เหมือน​การ​ประชุม​สาธารณะ​ที่​ทุก​คน​เข้า​ร่วม​ได้

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไป​งาน​ศพ​ของ​ศาสนา​อื่น ๆ ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​แต่​ละ​คน​จะ​ตัดสิน​ใจ​เรื่อง​นี้​ตาม​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ที่​ได้​เรียน​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล (1 ทิโมธี 1:19) แต่​เรา​จะ​ไม่​เข้า​ร่วม​พิธี​ทาง​ศาสนา​ที่​เรา​รู้สึก​ว่า​ขัด​กับ​คำ​สอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล—2 โครินธ์ 6:14-17