ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังเมนูรอง

พยานพระยะโฮวา

ไทย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวา

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง?

พยานฯเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศไหม?

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง?

พยานฯเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​นิกาย​จาก​อเมริกา​ไหม?

ขอ​พิจารณา​สี่​จุด​เกี่ยว​กับ​องค์การ​นี้​ที่​มี​สมาชิก​อยู่​ทั่ว​โลก

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ตั้ง​กฎ​เรื่อง​การ​มี​แฟน​ไหม?

การ​มี​แฟน​เป็น​แค่​การ​นันทนาการ​รูป​แบบ​หนึ่ง​ไหม หรือ​เป็น​อะไร​มาก​กว่า​นั้น?

หลักข้อเชื่อ

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​อะไร?

อ่าน​ข้อ​สรุป​เกี่ยว​กับ​ความ​เชื่อ​พื้น​ฐาน 15 เรื่อง​ของ​เรา

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​ไหม?

ขอ​พิจารณา​ว่า​ทำไม​การ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​จึง​สำคัญ​สำหรับ​คริสเตียน​แท้

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​ว่า​ตน​เป็น​ศาสนา​แท้​ศาสนา​เดียว​ไหม?

พระ​เยซู​ตรัส​ว่า​มี​หลาย​ทาง​ที่​นำ​ไป​สู่​ความ​รอด​ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ยอม​รับ​ใน​ศาสนา​อื่น​ไหม?

เชิญ​ดู​ว่า​การ​ไม่​มี​อคติ​ทาง​ศาสนา​ระบุ​ตัว​คริสเตียน​แท้​อย่าง​ไร

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​รับ​การ​ถ่าย​เลือด?

มี​ความ​คิด​ผิด ๆ หลาย​อย่าง​เกี่ยว​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​และ​การ​ถ่าย​เลือด อ่าน​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​ทฤษฎี​การ​ทรง​สร้าง​ไหม?

คุณ​รู้​ไหม​ว่า​ทฤษฎี​การ​ทรง​สร้าง​มี​แนว​คิด​หลาย​อย่าง​ที่​ขัด​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล?

พยานพระยะโฮวามองวิทยาศาสตร์อย่างไร?

ความเชื่อของพวกเขาสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ไหม?

ทำไมพยานพระยะโฮวาเปลี่ยนคำสอนบางอย่าง?

การปรับเปลี่ยนคำสอนไม่ใช่เรื่องใหม่ ผู้นมัสการพระเจ้าในสมัยโบราณก็เคยปรับเปลี่ยนความคิดบางอย่าง

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ใช้​ไม้กางเขน?

แม้​ว่า​เรา​จะ​เป็น​คริสเตียน แต่​เรา​ไม่​ใช้​ไม้กางเขน​ใน​การ​นมัสการ เพราะ​อะไร?

พยานพระยะโฮวามีการผสมผสานทางความเชื่อไหม?

พวกเขาตอบคำถามนี้โดยใช้หลักการอะไรในคัมภีร์ไบเบิล?

องค์การ

ทำไม​จึง​ใช้​ชื่อ​ว่า​พยาน​พระ​ยะโฮวา?

ขอ​พิจารณา​ว่า​ชื่อ​นี้​ได้​มา​อย่าง​ไร

ทั่วโลกมีพยานพระยะโฮวามากแค่ไหน?

มาดูว่าเรารวบรวมสถิติจำนวนพยานพระยะโฮวาอย่างไร

ใคร​เป็น​ผู้​ก่อ​ตั้ง​องค์การ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา?

เชิญ​อ่าน​เหตุ​ผล​ที่​ชาลส์ เทซ รัสเซลล์ ไม่​ได้​เป็น​ผู้​ก่อ​ตั้ง​ศาสนา​ใหม่

งาน​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ได้​รับ​การ​สนับสนุน​ด้าน​การ​เงิน​อย่าง​ไร?

เชิญ​อ่าน​ดู​ว่า​งาน​ประกาศ​ที่​ทำ​กัน​อยู่​ทั่ว​โลก​เติบโต​ได้​อย่าง​ไร ทั้ง ๆ ที่​ไม่​มี​การ​เรี่ยไร​หรือ​เรียก​ร้อง​ให้​ถวาย​สิบ​เปอร์เซ็นต์​ของ​เงิน​ราย​ได้

พยาน​พระ​ยะโฮวา​จ่าย​หนึ่ง​ใน​สิบ​ของ​ราย​ได้​ไหม?

มี​การ​เรียก​ร้อง​ให้​พยาน​พระ​ยะโฮวา​จ่าย​หนึ่ง​ใน​สิบ​ของ​ราย​ได้​ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​มี​นัก​เทศน์​ที่​ได้​เงิน​เดือน​ไหม?

มี​การ​แบ่ง​ชน​ชั้น​ระหว่าง​นัก​เทศน์​กับ​ฆราวาส​ไหม? ใคร​บ้าง​ได้​รับ​การ​แต่ง​ตั้ง​ให้​เป็น​ผู้​ประกาศ​สั่ง​สอน?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​มี​ผู้​เผยแพร่​ที่​เป็น​ผู้​หญิง​ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​เป็น​ผู้​หญิง​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​งาน​เผยแพร่​ทั่ว​โลก​ไหม?

มี​การ​จัด​ระเบียบ​ประชาคม​ต่าง ๆ ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​อย่าง​ไร?

เชิญ​อ่าน​ดู​ว่า​เรา​ได้​รับ​การ​ชี้​นำ​และ​คำ​แนะ​นำ​โดย​ทาง​ประชาคม​อย่าง​ไร

คณะ​กรรมการ​ปกครอง​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​ใคร?

พวก​เขา​คือ​ผู้​นำ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไหม?

สมาคม​ว็อชเทาเวอร์ ไบเบิล แอนด์ แทร็กต์​คือ​อะไร?

นิติ​บุคคล​นี้​เกี่ยว​ของ​กับ​งาน​ด้าน​ศาสนา​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​อย่าง​ไร?

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ตอบโต้ทุกข้อกล่าวหา?

เมื่อถูกกล่าวหาและถูกซักถาม พยานพระยะโฮวาทำตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิล โดยพยายามมองให้ออกว่านี่เป็น “เวลาเงียบ” หรือ “เวลาพูด”—ปัญญาจารย์ 3:7

การเป็นพยานพระยะโฮวา

ทั่วโลกมีพยานพระยะโฮวามากแค่ไหน?

มาดูว่าเรารวบรวมสถิติจำนวนพยานพระยะโฮวาอย่างไร

ฉันต้องทำยังไงถ้าอยากเป็นพยานพระยะโฮวา?

มัทธิว 28:19, 20 พูดถึง 3 ขั้นตอนสำคัญ

ถ้าฉันเรียนคัมภีร์ไบเบิลกับพยานพระยะโฮวา ฉันจะต้องเข้ามาเป็นพยานพระยะโฮวาไหม?

พยานพระยะโฮวาสอนคัมภีร์ไบเบิลฟรีให้กับหลายล้านคนทั่วโลก ถ้าคุณเรียนคัมภีร์ไบเบิลกับเรา คุณต้องเข้ามาเป็นพยานพระยะโฮวาไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เลิก​คบหา​กับ​คน​ที่​เคย​เป็น​สมาชิก​ของ​พวก​เขา​ไหม?

บาง​ครั้ง​จำเป็น​ต้อง​ตัด​สัมพันธ์ และ​การ​ทำ​อย่าง​นั้น​อาจ​ช่วย​เขา​ให้​กลับ​มา​สมทบ​กับ​ประชาคม​อีก

การประกาศ

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไป​หา​ผู้​คน​ตาม​บ้าน?

ดู​ว่า​พระ​เยซู​บอก​สาวก​รุ่น​แรก​ให้​ทำ​อะไร

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไป​ประกาศ​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด​ไหม?

เรียน​รู้​ว่า​เรา​เชื่อ​อย่าง​ไร​ใน​เรื่อง​ความ​รอด และ​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด​โดย​วิธี​ใด

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไป​เยี่ยม​คน​ที่​มี​ศาสนา​อยู่​แล้ว?

อะไร​กระตุ้น​เรา​ให้​ไป​เยี่ยม​คน​ที่​มี​ศาสนา​อยู่​แล้ว?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​บังคับ​ผู้​คน​ให้​เปลี่ยน​ศาสนา​ไหม?

การ​ประกาศ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ตาม​ที่​สาธารณะ​เป็น​การ​ชักชวน​ให้​เปลี่ยน​ศาสนา​ไหม? พวก​เขา​พยายาม​บังคับ​คน​อื่น​ให้​เปลี่ยน​ศาสนา​ไหม?

การ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ทำ​กัน​อย่าง​ไร?

เชิญ​อ่าน​คำ​ตอบ​สำหรับ​คำ​ถาม​เกี่ยว​กับ​โครงการ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ฟรี

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทำ​งาน​มิชชันนารี​ไหม?

ใคร​ทำ​งาน​มิชชันนารี​บ้าง​และ​ทำไม? และ​พวก​เขา​ได้​รับ​การ​อบรม​พิเศษ​ไหม​เพื่อ​ทำ​งาน​นี้?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​มี​ผู้​เผยแพร่​ที่​เป็น​ผู้​หญิง​ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​เป็น​ผู้​หญิง​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​งาน​เผยแพร่​ทั่ว​โลก​ไหม?

การประชุมและนมัสการ

ทำไม​พวก​คุณ​เรียก​สถาน​ที่​ประชุม​ว่า​หอ​ประชุม​ราชอาณาจักร?

อ่าน​ดู​ว่า​ทำไม​เรา​ใช้​คำ​ว่า “หอ​ประชุม​ราชอาณาจักร​แห่ง​พยาน​พระ​ยะโฮวา” และ​เรา​ได้​คำ​นี้​จาก​ไหน

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ใช้​ไม้กางเขน?

แม้​ว่า​เรา​จะ​เป็น​คริสเตียน แต่​เรา​ไม่​ใช้​ไม้กางเขน​ใน​การ​นมัสการ เพราะ​อะไร?

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ฉลอง​อาหาร​มื้อ​เย็น​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ต่าง​จาก​ศาสนา​อื่น?

การ​ฉลอง​อาหาร​มื้อ​เย็น​หรือ​อาหาร​มื้อ​สุด​ท้าย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​หรือ​วัน​ครบ​รอบ​การ​เสีย​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​เป็น​เหตุ​การณ์​สำคัญ​สำหรับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา ราย​ละเอียด​ใน​เรื่อง​นี้​มี​อยู่​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล

พยานพระยะโฮวามีการผสมผสานทางความเชื่อไหม?

พวกเขาตอบคำถามนี้โดยใช้หลักการอะไรในคัมภีร์ไบเบิล?

มุมมองเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล

จริงไหมที่พยานพระยะโฮวาใช้แค่คัมภีร์ไบเบิลของเขาเองเท่านั้น?

จะดีมากถ้าเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้ฉบับแปลต่าง ๆ น่าจะลองใช้ฉบับแปลโลกใหม่ ดูเพราะมี 3 อย่างที่ทำให้ฉบับแปลนี้ช่วยเราให้เข้าใจคัมภีร์ไบเบิลง่ายขึ้น

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ ถูกต้องไหม?

ทำไมฉบับแปลโลกใหม่ ถึงต่างจากฉบับแปลอื่น?

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและการเมือง

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง?

พยานฯเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศไหม?

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​เข้า​ร่วม​ใน​สงคราม?

คน​ส่วน​ใหญ่​รู้​ว่า​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ยอม​จับ​อาวุธ​ทำ​สงคราม อ่าน​ดู​ว่า​ทำไม​เรา​ตัดสิน​ใจ​อย่าง​นี้

พยาน​พระ​ยะโฮวา​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​งาน​บรรเทา​ทุกข์​ไหม?

อ่าน​ดู​ว่า​เรา​ช่วย​เพื่อน​ร่วม​ความ​เชื่อ​และ​คน​อื่น ๆ อย่าง​ไร​เมื่อ​เกิด​ภัย​พิบัติ

ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว

พยาน​พระ​ยะโฮวา​รับ​การ​รักษา​จาก​แพทย์​ไหม?

บาง​คน​คิด​ว่า​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ยอม​รับ​การ​รักษา​ใด ๆ ทั้ง​สิ้น เป็น​เช่น​นั้น​จริง​ไหม?

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​รับ​การ​ถ่าย​เลือด?

มี​ความ​คิด​ผิด ๆ หลาย​อย่าง​เกี่ยว​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​และ​การ​ถ่าย​เลือด อ่าน​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทำ​ให้​ครอบครัว​แตก​แยก​หรือ​ทำ​ให้​มั่นคง​มาก​ขึ้น?

บาง​ครั้ง​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ถูก​กล่าวหา​ว่า​ทำ​ให้​ครอบครัว​แตก​แยก แต่​พยาน​ฯ เป็น​คน​ก่อ​ความ​ขัด​แย้ง​จริง ๆ ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ตั้ง​กฎ​เรื่อง​การ​มี​แฟน​ไหม?

การ​มี​แฟน​เป็น​แค่​การ​นันทนาการ​รูป​แบบ​หนึ่ง​ไหม หรือ​เป็น​อะไร​มาก​กว่า​นั้น?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​มี​มุม​มอง​อย่าง​ไร​เกี่ยว​กับ​การ​หย่า?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​คน​ที่​ชีวิต​คู่​มี​ปัญหา​ไหม? ผู้​ดู​แล​ใน​หอ​ประชุม​ต้อง​เป็น​คน​อนุมัติ​ให้​พยาน​ฯ หย่า​กัน​ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ห้าม​ดู​ภาพยนตร์ อ่าน​หนังสือ หรือ​ฟัง​เพลง​บาง​อย่าง​ไหม?

คริสเตียน​ควร​คำนึง​ถึง​อะไร​เมื่อ​เลือก​ความ​บันเทิง?

ประเพณีและการฉลอง

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ฉลอง​คริสต์มาส?

หลาย​คน​ฉลอง​คริสต์มาส​แม้​รู้​ที่​มา​ของ​เทศกาล​นี้ อ่าน​ดู​ว่า​ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ฉลอง​คริสต์มาส

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ฉลอง​อีสเตอร์?

หลาย​คน​มอง​ว่า​อีสเตอร์​เป็น​การ​ฉลอง​ของ​คริสเตียน ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ฉลอง?

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ฉลอง​วัน​เกิด?

เชิญ​มา​ดู​เหตุ​ผล 4 ข้อ​ที่​แสดง​ว่า​ทำไม​พระเจ้า​ไม่​ชอบ​การ​ฉลอง​วัน​เกิด

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ฉลอง​อาหาร​มื้อ​เย็น​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ต่าง​จาก​ศาสนา​อื่น?

การ​ฉลอง​อาหาร​มื้อ​เย็น​หรือ​อาหาร​มื้อ​สุด​ท้าย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​หรือ​วัน​ครบ​รอบ​การ​เสีย​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​เป็น​เหตุ​การณ์​สำคัญ​สำหรับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา ราย​ละเอียด​ใน​เรื่อง​นี้​มี​อยู่​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล

พยานพระยะโฮวาคิดอย่างไรกับงานศพ?

พยานพระยะโฮวาตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานศพโดยอาศัยความเชื่อของเขาในเรื่องความตาย หลักการอะไรที่ช่วยพวกเขาตัดสินใจ?

พยานพระยะโฮวาเป็นใคร?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​คริสเตียน​ไหม?

ขอ​พิจารณา​ว่า​เรา​แตกต่าง​จาก​คริสเตียน​กลุ่ม​อื่น​อย่าง​ไร

พยานพระยะโฮวาเป็นพวกโปรเตสแตนต์ไหม?

เหตุผลสองข้อที่ทำให้พยานพระยะโฮวาแตกต่างจากคริสเตียนอื่น ๆ

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​นิกาย​จาก​อเมริกา​ไหม?

ขอ​พิจารณา​สี่​จุด​เกี่ยว​กับ​องค์การ​นี้​ที่​มี​สมาชิก​อยู่​ทั่ว​โลก

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​ลัทธิ​อันตราย​ไหม?

มา​ดู​กัน​ว่า​สิ่ง​ที่​หลาย​คน​คิด​เกี่ยว​กับ​ลัทธิ​ใน 2 ด้าน​จะ​ตรง​กับ​ที่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​จริง ๆ ไหม