ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

สำนักงานและข้อมูลการเยี่ยมชม

เรา​ยินดี​เชิญ​คุณ​เข้า​เยี่ยม​ชม​สำนักงาน​และ​โรง​พิมพ์​ของ​เรา ค้น​หา​สถาน​ที่​และ​วัน​เวลา​เข้า​เยี่ยม​ชม

เอกวาดอร์

Sociedad de Estudiantes de la Biblia - Testigos de Jehová

Kilometer 23,5 via a la Costa (600 meters before the tollbooth)

GUAYAQUIL

ECUADOR

+593 4-371-2720

การ​เยี่ยม​ชม

จันทร์​ถึง​ศุกร์

8:30 น. ถึง 10:30 น. และ 13:30 น. ถึง 15:30 น.

ใช้​เวลา 1.5 ชั่วโมง

จุด​เด่น

ดู​แล​งาน​ของ​ประชาคม​ต่าง ๆ 900 กว่า​ประชาคม แปล​หนังสือ​อธิบาย​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ภาษา​ถิ่น​กีชัว​หลาย​ภาษา ภาษา​มือ​เอกวาดอร์ และ​ภาษา​ชู​อาร์

ดาวน์​โหลด​จุลสาร​การ​เยี่ยม​ชม