ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

สำนักงานและข้อมูลการเยี่ยมชม

เรา​ยินดี​เชิญ​คุณ​เข้า​เยี่ยม​ชม​สำนักงาน​และ​โรง​พิมพ์​ของ​เรา ค้น​หา​สถาน​ที่​และ​วัน​เวลา​เข้า​เยี่ยม​ชม

อิตาลี

Congregazione Cristiana Dei Testimoni di Geova

Via della Bufalotta 1281

I-00138 ROME RM

ITALY

ขอ​เส้น​ทาง

+39 06-872941

การ​เยี่ยม​ชม

จันทร์​ถึง​ศุกร์

8:00 น. ถึง 10:30 น. และ 13:00 น. ถึง 15:30 น.

ใช้​เวลา 1 ชั่วโมง

กรุณา​โทร​จอง​ทัวร์​ล่วง​หน้า

จุด​เด่น

ดู​แล​งาน​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน 3,000 กว่า​ประชาคม​และ​กลุ่ม​ใน​อิตาลี​และ​ประเทศ​อื่น​ๆ แปล​หนังสือ​อธิบาย​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ภาษา​อิตาลี ภาษา​มือ​อิตาลี และ​ภาษา​ลา​ดิน (ใน​การ์เดนา)

ดาวน์​โหลด​จุลสาร​การ​เยี่ยม​ชม