ข้ามไปยังเนื้อหา

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง?

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​เมือง​ด้วย​เหตุ​ผล​ทาง​ศาสนา​ตาม​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน พวก​เรา​ไม่​วิ่ง​เต้น​ชักจูง​ผู้​มี​อำนาจ​ทาง​การ​เมือง​ให้​ทำ​สิ่ง​ที่​เรา​ต้องการ เรา​ไม่​ออก​เสียง​เลือก​ตั้ง​สมาชิก​หรือ​พรรค​การ​เมือง​ใด ๆ เรา​ไม่​ลง​สมัคร​รับ​เลือก​ตั้ง และ​เรา​ไม่​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​เปลี่ยน​แปลง​รัฐบาล เรา​เชื่อ​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ชัดเจน​ใน​เรื่อง​นี้

  • เรา​เลียน​แบบ​ตัว​อย่าง​ของ​พระ​เยซู ท่าน​ปฏิเสธ​ที่​จะ​มี​ส่วน​ร่วม​ทาง​การ​เมือง (โยฮัน 6:15) ท่าน​สอน​สาวก​ว่า​พวก​เขา​ต้อง‘ไม่​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​โลก’ และ​ไม่​เข้า​ข้าง​ฝ่าย​หนึ่ง​ฝ่าย​ใด​ทาง​การ​เมือง—โยฮัน 17:14, 16; 18:36; มาระโก 12:13-17

  • เรา​ภักดี​และ​สนับสนุน​ราชอาณาจักร​หรือ​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​เสมอ พระ​เยซู​เคย​พูด​ถึง​รัฐบาล​นี้​ว่า “ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร [รัฐบาล] จะ​ได้​รับ​การ​ประกาศ​ไป​ทั่ว​แผ่นดิน​โลก” (มัดธาย 24:14) เรา​ต้อง​บอก​ผู้​คน​ว่า​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​กำลัง​จะ​มา​ปกครอง​โลก​เพราะ​เรา​เป็น​ตัว​แทน​ของ​ราชอาณาจักร​นี้ ดัง​นั้น เรา​จึง​ไม่​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​เมือง​ใน​ประเทศ​ที่​เรา​อาศัย​อยู่​หรือ​ประเทศ​ใด ๆ ก็​ตาม—2 โครินท์ 5:20; เอเฟโซส์ 6:20

  • เมื่อ​เรา​ไม่​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​เมือง​หรือ​เข้า​ข้าง​ฝ่าย​หนึ่ง​ฝ่าย​ใด เรา​ก็​สามารถ​พูด​กับ​ทุก​คน​เกี่ยว​กับ​ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ไม่​ว่า​พวก​เขา​จะ​สนับสนุน​ฝ่าย​ใด เรา​พยายาม​แสดง​ให้​เห็น​ด้วย​คำ​พูด​และ​การ​กระทำ​ของ​เรา​ว่า​เรา​เชื่อ​มั่น​ว่า​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จะ​มา​แก้​ปัญหา​ทุก​อย่าง​ใน​โลกบทเพลง​สรรเสริญ 56:11

  • เรา​เป็น​สังคม​พี่​น้อง​ที่​มี​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ตลอด​ทั่ว​โลก เพราะ​เรา​ไม่​เข้า​ข้าง​ฝ่าย​หนึ่ง​ฝ่าย​ใด​ทาง​การ​เมือง (โกโลซาย 3:14; 1 เปโตร 2:17) ตรง​ข้าม​กับ​ศาสนา​ที่​เข้า​ไป​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​เมือง ผู้​คน​ใน​ศาสนา​เหล่า​นั้น​แตก​แยก​กัน—1 โครินท์ 1:10

ให้​ความ​นับถือ​รัฐบาล ถึง​แม้​ว่า​เรา​ไม่​เข้า​ข้าง​ฝ่าย​หนึ่ง​ฝ่าย​ใด​ทาง​การ​เมือง แต่​เรา​ก็​นับถือ​อำนาจ​ปกครอง​ของ​รัฐบาล​ใน​ประเทศ​ที่​เรา​อาศัย​อยู่ คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ชัดเจน​ว่า “ให้​ทุก​คน​ยอม​เชื่อ​ฟัง​ผู้​มี​อำนาจ​ปกครอง” (โรม 13:1) เรา​ทำ​ตาม​กฎหมาย เสีย​ภาษี และ​ให้​ความ​ร่วม​มือ​กับ​รัฐบาล​เพื่อ​ให้​เกิด​ความ​สงบ​สุข​และ​สะดวก​สบาย​ใน​ชุมชน แทน​ที่​จะ​พยายาม​ล้ม​ล้าง​รัฐบาล เรา​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ให้​อธิษฐาน“เพื่อ​กษัตริย์​และ​เพื่อ​บรรดา​คน​ที่​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สูง” โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง เมื่อ​ผู้​มี​อำนาจ​ต้อง​ตัดสิน​เรื่อง​ที่​อาจ​ส่ง​ผล​ต่อ​การ​นมัสการ​ของ​เรา—1 ติโมเธียว 2:1, 2

นอก​จาก​นี้ เรา​เคารพ​สิทธิ​ของ​ผู้​อื่น​ที่​จะ​ตัดสิน​ใจ​เรื่อง​การ​เมือง​ด้วย​ตัว​เอง ตัว​อย่าง​เช่น เรา​ไม่​ก่อกวน​สถาน​ที่​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​เลือก​ตั้ง​และ​ไม่​ก้าวก่าย​สิทธิ​ใน​การ​เลือก​ของ​คน​อื่น

คริสเตียน​ใน​ยุค​แรก​เข้า​ไป​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​เมือง​ไหม? ไม่ พวก​อัครสาวก​และ​คริสเตียน​ใน​ศตวรรษ​แรก​มี​ความ​เชื่อ​เหมือน​กัน​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​ทุก​วัน​นี้ หนังสือ Beyond Good Intentionsบอก​ว่า “แม้​พวก​เขา​เชื่อ​ว่า​พวก​เขา​ต้อง​ทำ​ตาม​กฎหมาย แต่​คริสเตียน​ใน​ยุค​แรก​ก็​ไม่​เข้า​ไป​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​เมือง” หนังสือ On the Road to Civilization บอก​คล้าย​กัน​ว่า​คริสเตียน​ใน​ยุค​แรก “ไม่​รับ​ตำแหน่ง​ทาง​การ​เมือง”

การ​ที่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​เมือง​เป็น​อันตราย​ต่อ​ความ​มั่นคง​ของ​ประเทศ​ไหม? ไม่ เรา​เป็น​ประชาชน​ที่​รัก​ความ​สงบ​และ​ไม่​เป็น​อันตราย​ต่อ​รัฐบาล รายงาน​จาก National Academy of Sciences of Ukraine ใน​ปีค.ศ. 2001 บอก​ว่า “เพราะ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ยุ่ง​เกี่ยว​กับ​การ​เมือง ทุก​วัน​นี้​บาง​คน​ก็​อาจ​ไม่​ชอบ​พวก​เขา และ​ใน​อดีต​พวก​เผด็จการ​นาซี​และ​คอมมิวนิสต์​ก็​เคย​กล่าวหา​พยาน​ฯ​ว่า​เป็น​พวก​อันตราย” แต่​ถึง​แม้​โซเวียต​กดขี่​และ​จำกัด​เสรีภาพ​ของ​พยาน​ฯ พวก​เขา​ก็“ยัง​คง​ทำ​ตาม​กฎหมาย​ใน​ฐานะ​พลเมือง พวก​เขา​ทำ​งาน​ใน​ฟาร์ม​และ​ใน​โรง​งาน​อุตสาหกรรม​ของ​รัฐบาล​อย่าง​ซื่อ​สัตย์​และ​ไม่​เห็น​แก่​ตัว พวก​เขา​ไม่​เป็น​อันตราย​ต่อ​การ​ปกครอง​ระบอบ​คอมมิวนิสต์” ทุก​วัน​นี้​ก็​เช่น​กัน สิ่ง​ที่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​และ​ทำ ไม่ “เป็น​อันตราย​ต่อ​ความ​มั่นคง​ของ​ประเทศ” ตาม​ที่​รายงาน​นี้​ได้​กล่าว