ข้ามไปยังเนื้อหา

ทำไมพยานพระยะโฮวาไปหาผู้คนตามบ้าน?

ทำไมพยานพระยะโฮวาไปหาผู้คนตามบ้าน?

พระ​เยซู​บอก​สาวก​ของ​พระองค์​ว่า “จง​ไป​สอน​คน​จาก​ทุก​ชาติ​ให้​เป็น​สาวก” (มัดธาย 28:19, 20) เมื่อ​พระ​เยซู​บอก​ให้​สาวก​รุ่น​แรก​ออก​ไป​ประกาศ พระองค์​สั่ง​พวก​เขา​ให้​ไป​ตาม​บ้าน​ของ​ผู้​คน (มัดธาย 10:7, 11-13) หลัง​จาก​พระ​เยซู​สิ้น​พระ​ชนม์ คริสเตียน​ใน​ศตวรรษ​แรก​ยัง​คง​ประกาศ​ต่อ​ไป​ทั้ง “ใน​ที่​สาธารณะ​และ​ตาม​บ้าน​เรือน” (กิจการ 5:42; 20:20) เรา​ทำ​ตาม​ตัว​อย่าง​ของ​คริสเตียน​รุ่น​แรก​และ​เห็น​ว่า​การ​ไป​ประกาศ​ตาม​บ้าน​เป็น​วิธี​ที่​ดี​เพื่อ​เข้า​ถึง​ผู้​คน