ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาเลิกคบหากับคนที่เคยอยู่ในศาสนาของพวกเขาไหม?

พยานพระยะโฮวาเลิกคบหากับคนที่เคยอยู่ในศาสนาของพวกเขาไหม?

เรา​ไม่​ได้ เลิก​คบหา​กับ​คน​ที่​รับ​บัพติศมา​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​แล้ว​แต่​เลิก​ประกาศ​ ที่​จริง เรา​พยายาม​ติด​ต่อ​พวก​เขา​และ​ช่วย​พวก​เขา​ให้​กลับ​มา​รับใช้​พระเจ้า​อีก​ครั้ง​

เรา​ไม่​ตัด​สัมพันธ์​คน​ที่​ได้​ทำ​บาป​ร้ายแรง​โดย​อัตโนมัติ แต่​ถ้า​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​รับ​บัพติศมา​แล้ว​ทำ​สิ่ง​ที่​ขัด​กับ​หลักการ​ด้าน​ศีลธรรม​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​ไม่​กลับ​ใจ เขา​จะ​ถูก​ตัด​สัมพันธ์​และ​คน​อื่น​จะ​ไม่​คบหา​กับ​เขา​อีก คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ชัดเจน​ว่า “พวก​คุณ​ต้อง​กำจัด​คน​ชั่ว​ออก​ไป​จาก​พวก​คุณ”—1 โครินธ์ 5:13

แล้ว​ถ้า​คน​ที่​ถูก​ตัด​สัมพันธ์​มี​ภรรยา​และ​ลูก​ที่​ยัง​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​อยู่ พวก​เขา​ยัง​จะ​ติด​ต่อ​เกี่ยว​ข้อง​กัน​ได้​ไหม? ใน​ด้าน​ศาสนา​คง​จะ​ไม่​เหมือน​เดิม​อีก​ต่อ​ไป แต่​เรื่อง​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ชีวิต​ครอบครัว​ยัง​คง​เหมือน​เดิม ความ​สัมพันธ์​ฉัน​สามี​ภรรยา ความ​รักใคร่​และ​การ​ปฏิบัติ​ต่อ​กัน​ด้วย​ความ​รัก​จะ​มี​อยู่​ต่อ​ไป

คน​ที่​ถูก​ตัด​สัมพันธ์​อาจ​เข้า​ร่วม​การ​ประชุม​ทาง​ศาสนา​ของ​เรา​ได้ และ​​เขา​อาจ​ขอ​คำ​แนะ​นำ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​จาก​ผู้​ดู​แล​ใน​ประชาคม​​ได้ เป้าหมาย​ก็​คือ​เพื่อ​ช่วย​เขา​ให้​มี​คุณสมบัติ​ที่​จะ​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​อีก​ครั้ง​ คน​ที่​ถูก​ตัด​สัมพันธ์​ที่​เลิก​ทำ​สิ่ง​ที่​ไม่​ดี​และ​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​เขา​อยาก​ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​มาตรฐาน​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​จริง​ๆ จะ​ได้​รับ​การ​ต้อนรับ​เสมอ​ที่​จะ​กลับ​มา​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​อีก