ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาเปลี่ยนคัมภีร์ไบเบิลตามความเชื่อตัวเองไหม?

พยานพระยะโฮวาเปลี่ยนคัมภีร์ไบเบิลตามความเชื่อตัวเองไหม?

ไม่ ตรง​กัน​ข้าม เมื่อ​พวก​เรา​เห็น​ว่า​ความ​เชื่อ​อะไร​ที่​เรา​มี​แล้ว​ไม่​ตรง​กับ​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน เรา​เปลี่ยน​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​ให้​ถูก​ต้อง​ตาม​คัมภีร์​ไบเบิล

พวก​เรา​ต้อง​ค้นคว้า​คัมภีร์​ไบเบิล​นาน​ก่อน​ที่​เรา​จะ​ผลิต​พระ​คัมภีร์​บริสุทธิ์​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ ใน​ปี 1950 เรา​ใช้​ฉบับ​แปล​ใด​ก็​ตาม​ที่​หา​ได้ เพื่อ​จะ​เชื่อ​ตาม​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน ให้​มา​ดู​ความ​เชื่อ​บาง​เรื่อง​ที่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​กัน​มา​นาน แล้ว​ให้​คุณ​ตัดสิน​ใจ​เอง​ว่า เรื่อง​นี้​ตรง​กับ​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​หรือ​ไม่

  1. พระเจ้า​ไม่​ใช่​ตรีเอกานุภาพ หรือ 3 รวม​เป็น 1 ใน​หอสังเกตการณ์​แห่ง​ซีโอน ฉบับ​กรกฎาคม 1882 บอก​ว่า “ผู้​อ่าน​ของ​เรา​ทุก​คน​รู้​ว่า แม้​เรา​จะ​เชื่อ​ใน​พระ​ยะโฮวา พระ​เยซู และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ (พระ​จิต) แต่​เรา​ปฏิเสธ​ความ​เชื่อ​ที่​ว่า​พระเจ้า 3 องค์​อยู่​ใน​บุคคล​คน​เดียว​กัน หรือ​ที่​บาง​คน​บอก​ว่า พระเจ้า​แยก​ออก​เป็น 3 เพราะ​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​สอน​อย่าง​นั้น”

    คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “ชาว​อิสราเอล​เอ๋ย จง​ฟัง​เถิด พระ​ยาห์เวห์ [หรือ​พระ​ยะโฮวา] ทรง​เป็น​พระเจ้า​ของ​เรา พระ​ยาห์เวห์​มี​เพียง​พระองค์​เดียว” (พระ​บัญญัติ 6:4, พระ​คัมภีร์ โดย​คณะ​กรรมการ​คาทอลิก​เพื่อ​พระ​คัมภีร์) “แต่​ว่า​สำหรับ​พวก​เรา​นั้น​มี​พระเจ้า​องค์​เดียว​คือ​พระ​บิดา และ​สิ่ง​สารพัด​ทั้ง​ปวง​บังเกิด​ขึ้น​จาก​พระองค์ และ​เรา​เป็น​มา​เพื่อ​พระองค์ และ​เรา​มี​พระ​เยซู​คริสต์​เจ้า​องค์​เดียว และ​สิ่ง​สารพัด​ก็​เกิด​ขึ้น​โดย​พระองค์ และ​เรา​ก็​เป็น​มา​โดย​พระองค์” (1 โครินท์ 8:6, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ 1971) พระ​เยซู​เอง​บอก​ว่า “พระ​บิดา​ของ​เรา​ทรง​เป็น​ใหญ่​กว่า​เรา”—โยฮัน 14:28, ฉบับ​คิงเจมส์

  2. ไม่​มี​นรก​ไว้​ทรมาน​คน​ตลอด​ไป หอสังเกตการณ์​แห่ง​ซีโอน ฉบับ​มิถุนายน 1882 มี​ชื่อ​บทความ​ที่​ยก​จาก​โรม 6:23 ฉบับ​คิงเจมส์ (ภาษา​อังกฤษ) ว่า “ค่า​จ้าง​ของ​ความ​บาป​คือ​ความ​ตาย” ตอน​หนึ่ง​ของ​บทความ​นั้น​บอก​ว่า “คำ​พูด​นี้​ชัดเจน​และ​เข้าใจ​ง่าย แต่​หลาย​คน​ที่​บอก​ว่า​ตัว​เอง​นับถือ​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​พระ​คำ​ของ​พระเจ้า ก็​ยัง​ยืน​ยัน​จะ​เชื่อ​อย่าง​ที่​ขัด​แย้ง​กับ​ข้อ​นี้ แถม​อ้าง​ด้วย​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า ค่า​จ้าง​ของ​ความ​บาป​คือ​การ​ทรมาน​ตลอด​ไป”

    คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “ชีวิต​ใด​ทำ​บาป​ก็​จะ​ตาย” (ยะเอศเคล 18:4, 20, ฉบับ 1971) พระเจ้า​จะ​ลง​โทษ​คน​ที่​ต่อ​ต้าน​พระองค์​ไม่​ใช่​ด้วย​การ​ทรมาน​เขา​ตลอด​ไป​แต่​ด้วย “ความ​พินาศ​นิรันดร์” หรือ​การ​ถูก​ทำลาย​ให้​สาบสูญ—2 เทสซาโลนิเก 1:9, ฉบับ 1971

  3. แผ่นดิน​สวรรค์ (ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า) เป็น​รัฐบาล​จริง ๆ ไม่​ใช่​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​ใจ​เรา หอสังเกตการณ์​แห่ง​ซีโอน ฉบับ​ธันวาคม 1881 เคย​อธิบาย​เรื่อง​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ไว้​ว่า “เมื่อ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​เริ่ม​ปกครอง การ​ปกครอง​หรือ​ราชอาณาจักร​อื่น ๆ ทั่ว​โลก​ก็​ต้อง​ถูก​โค่น​ล้ม”

    คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “ใน​ยุค​ของ​กษัตริย์​เหล่า​นั้น พระเจ้า​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์​จะ​ทรง​ตั้ง​อาณาจักร​หนึ่ง​ซึ่ง​ไม่​มี​ใคร​ทำลาย​ล้าง​ได้ ทั้ง​จะ​ไม่​ตก​เป็น​ของ​ชน​ชาติ​อื่น อาณาจักร​นี้​จะ​บดขยี้​อาณาจักร​อื่น ๆ ทั้ง​ปวง​จน​ราบ​คาบ อาณาจักร​นี้​จะ​ยั่งยืน​มั่นคง​ตลอด​กาล”—ดานิเอล 2:44, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย

จริง​ไหม ที่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต้อง​ใช้​พระ​คัมภีร์​บริสุทธิ์​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ เท่า​นั้น​เพื่อ​จะ​พิสูจน์​ว่า​ความ​เชื่อ​ของ​ตัว​เอง​ถูก?

ไม่​จริง เพราะ​ว่า​เรา​ใช้​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​อื่น ๆ ด้วย​เมื่อ​ไป​คุย​กับ​ผู้​คน​ตาม​บ้าน เมื่อ​ใคร​ต้องการ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​ฟรี เรา​ก็​ยินดี​ให้​พระ​คัมภีร์​บริสุทธิ์​ฉบับ​แปล​โลก​ใหม่ กับ​เขา แต่​ถ้า​ใคร​อยาก​จะ​ใช้​ฉบับ​แปล​อื่น เรา​ก็​ไม่​ขัดข้อง