ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาเชื่อในพระเยซูไหม?

พยานพระยะโฮวาเชื่อในพระเยซูไหม?

 เรา​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู พระองค์​ตรัส​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​จะ​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​มา​ทาง​เรา” (โยฮัน 14:6) เรา​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​ได้​เสด็จ​ลง​มา​จาก​สวรรค์ และ​ตอน​ที่​อยู่​บน​โลก พระองค์​ประทาน​ชีวิต​มนุษย์​สมบูรณ์​ของ​พระองค์​เป็น​เครื่อง​บูชา​ไถ่ (มัดธาย 20:28) การ​สิ้น​พระ​ชนม์​และ​การ​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระองค์​ทำ​ให้​ผู้​ที่​แสดง​ความ​เชื่อ​ใน​พระองค์​มี​โอกาส​ได้​รับ​ชีวิต​ตลอด​ไป (โยฮัน 3:16) เรา​ยัง​เชื่อ​ด้วย​ว่า​ตอน​นี้​พระ​เยซู​ปกครอง​เป็น​กษัตริย์​ใน​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ใน​สวรรค์ ซึ่ง​อีก​ไม่​นาน​ราชอาณาจักร​นี้​จะ​ทำ​ให้​ทั่ว​ทั้ง​โลก​มี​ความ​สงบ​สุข (วิวรณ์ 11:15) และ​เรา​เชื่อ​คำ​ตรัส​ของ​พระ​เยซู​ที่​พระองค์​บอก​ว่า “พระ​บิดา​ทรง​เป็น​ใหญ่​กว่า​เรา” (โยฮัน 14:28) ดัง​นั้น เรา​จึง​ไม่​นมัสการ​พระ​เยซู เนื่อง​จาก​เรา​เชื่อ​ว่า​พระองค์​ไม่​ได้​เป็น​พระเจ้า​ผู้​ทรง​ฤทธิ์​ใหญ่​ยิ่ง