ข้ามไปยังเนื้อหา

ฉันต้องทำยังไงถ้าอยากเป็นพยานพระยะโฮวา?

ฉันต้องทำยังไงถ้าอยากเป็นพยานพระยะโฮวา?

พระ​เยซู​อธิบาย​ขั้น​ตอน​ต่าง​ๆ​ที่​ต้อง​ทำ​เพื่อ​จะ​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไว้​ที่​มัทธิว 28:19, 20 คำ​พูด​ของ​พระ​เยซู​ช่วย​ให้​เข้าใจ​ว่า​เรา​ต้อง​ทำ​อะไร​บ้าง​เพื่อ​จะ​เข้า​มา​เป็น​สาวก​ของ​พระ​คริสต์ ซึ่ง​รวม​ถึง​การ​บอก​คน​อื่น​เรื่อง​พระ​ยะโฮวา

ขั้น​ที่ 1: เรียน​รู้​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​อะไร พระ​เยซู​สั่ง​คน​ที่​ติด​ตาม​ท่าน​ว่า “ไป​สอน​คน​ทุก​ชาติ​ให้​เป็น​สาวก” (มัทธิว 28:19, 20) คำ​ว่า “สาวก” มี​ความหมาย​ตรง​ตัว​ว่า“ผู้​ที่​ศึกษา​หา​ความ​รู้” คัมภีร์​ไบเบิล​มี​ความ​รู้​ที่​จะ​ช่วย​ให้​คุณ​มี​ชีวิต​ที่​ดี​และ​มี​ความ​สุข​โดย​เฉพาะ​ใน​ส่วน​คำ​สอน​ของ​พระ​เยซู (2 ทิโมธี 3:16, 17) เรา​มี​โครงการ​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล​ฟรี​สำหรับ​ทุก​คน​ที่​อยาก​เรียน—มัทธิว 10:7, 8; 1 เธสะโลนิกา 2:13

ขั้น​ที่ 2: ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​ได้​เรียน พระ​เยซู​บอก​ว่า​คน​ที่​เรียน​ต้อง “ทำ​ตาม​ทุก​สิ่ง​ที่[ท่าน]สั่ง” (มัทธิว 28:20) นี่​หมายความ​ว่า​การ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ใช่​แค่​การ​ศึกษา​หา​ความ​รู้​เท่า​นั้น แต่​คุณ​อาจ​ต้อง​เปลี่ยน​ทั้ง​ความ​คิด​และ​นิสัย​บาง​อย่าง​ด้วย (กิจการ 10:42; เอเฟซัส 4:22-29; ฮีบรู 10:24, 25) และ​ใน​ที่​สุด คน​ที่​ทำ​ตาม​คำ​สั่ง​ต่าง​ๆ​ของ​พระ​เยซู​จะ​ต้อง​ตัดสิน​ใจ​ด้วย​ตัว​เอง​ว่า​จะ​อุทิศ​ชีวิต​ให้​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​เหมือน​ที่​พระ​เยซู​ทำ​หรือ​ไม่—มัทธิว 16:24

ขั้น​ที่ 3: รับ​บัพติศมา (มัทธิว 28:19) คัมภีร์​ไบเบิล​เปรียบ​การ​บัพติศมา​เหมือน​กับ​การ​ถูก​ฝัง​ร่วม​กับ​พระ​เยซู (เทียบ​กับ​โรม 6:2-4) การ​รับ​บัพติศมา​จึง​เป็น​สัญลักษณ์​หมาย​ถึง​การ​ตาย​จาก​แนว​ทาง​ชีวิต​แบบ​เดิม​และ​เริ่ม​ต้น​ชีวิต​แบบ​ใหม่ ดัง​นั้น ตอน​ที่​คุณ​รับ​บัพติศมา​ก็​เหมือน​คุณ​ประกาศ​ให้​คน​อื่น​รู้​ว่า​คุณ​ได้​ทำ 2 ขั้น​ตอน​แรก​ที่​พระ​เยซู​สั่ง​ไว้​แล้ว และ​ตอน​นี้​คุณ​อยาก​ให้​พระเจ้า​ช่วย​ให้​มี​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ใน​แบบ​ที่​พระองค์​พอ​ใจ—ฮีบรู 9:14; 1 เปโตร 3:21

ฉัน​จะ​รู้​ได้​ยัง​ไง​ว่า​ฉัน​พร้อม​จะ​รับ​บัพติศมา​แล้ว?

ลอง​ปรึกษา​ผู้​ดูแล​ใน​ประชาคม​ดู​สิ พวก​เขา​จะ​คุย​กับ​คุณ​เพื่อ​ให้​แน่​ใจ​ว่า​คุณ​เข้าใจ​คำ​สอน​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล ​ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​ได้​เรียน​รู้ และ​​อุทิศ​ตัว​ให้​พระเจ้า​แล้ว​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ—กิจการ 20:28; 1 เปโตร 5:1-3

ลูก​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต้อง​ทำ​ตาม​ขั้น​ตอน​เหล่า​นี้​ด้วย​ไหม?

ใช่ เรา​เลี้ยง​ลูก​ของ​เรา “ด้วย​คำ​สั่ง​สอน​และ​คำ​ตักเตือน​จาก​พระ​ยะโฮวา” ตาม​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ให้​ทำ (เอเฟซัส 6:4) แต่​พอ​ลูก​โต​ขึ้น พวก​เขา​ต้อง​ตัดสิน​ใจ​เอง​ว่า​จะ​เรียน​รู้ ยอม​รับ และ​ทำ​ตาม​คำ​สอน​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​หรือ​ไม่ แล้ว​หลัง​จาก​นั้น​ถึง​จะ​รับ​บัพติศมา​ได้ (โรม 12:2) เพราะ​เรา​ทุก​คน​ต้อง​เลือก​ด้วย​ตัว​เอง​ว่า​จะ​นมัสการ​พระเจ้า​หรือ​ไม่—โรม 14:12; กาลาเทีย 6:5