ข้ามไปยังเนื้อหา

สมาคมว็อชเทาเวอร์ ไบเบิล แอนด์ แทร็กต์คืออะไร?

สมาคมว็อชเทาเวอร์ ไบเบิล แอนด์ แทร็กต์คืออะไร?

สมาคม​ว็อชเทาเวอร์ ไบเบิล แอนด์ แทร็กต์ แห่ง​เพนซิลเวเนีย​เป็น​นิติ​บุคคล​ที่​ไม่​แสวง​หา​กำไร จัด​ตั้ง​ขึ้น​ใน​ปี 1884 ภาย​ใต้​กฎหมาย​ของ​รัฐ​เพนซิลเวเนีย สหรัฐ​อเมริกา พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใช้​นิติ​บุคคล​นี้​เพื่อ​สนับสนุน​งาน​ประกาศ​ทั่ว​โลก​ซึ่ง​รวม​ถึง​การ​จัด​พิมพ์​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​หนังสือ​อื่น ๆ ที่​เกี่ยว​กับ​พระ​คัมภีร์

ตาม​กฎบัตร​ของ​นิติ​บุคคล สมาคม​นี้​ตั้ง​ขึ้น​เพื่อ​ส่ง​เสริม​งาน​ด้าน “ศาสนา การ​ศึกษา และ​การ​กุศล” โดย​เฉพาะ​สนับสนุน “งาน​ประกาศ​และ​การ​สอน​ข่าว​ดี​เกี่ยว​กับ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ที่​ปกครอง​โดย​พระ​คริสต์​เยซู” คน​ที่​ได้​รับ​เชิญ​ให้​เป็น​สมาชิก​ของ​นิติ​บุคคล​ไม่​ใช่​เป็น​เพราะ​เขา​บริจาค​เงิน​มาก สมาชิก​และ​คณะ​กรรมการ​ของ​นิติ​บุคคล​นี้​ให้​การ​สนับสนุน​คณะ​กรรมการ​ปกครอง​แห่ง​พยาน​พระ​ยะโฮวา

นิติ​บุคคล​อื่น ๆ

นอก​จาก​สมาคม​ว็อชเทาเวอร์ ไบเบิล แอนด์ แทร็กต์ แห่ง​เพนซิลเวเนีย​แล้ว พยาน​พระ​ยะโฮวา​ยัง​ใช้​นิติ​บุคคล​อื่น ๆ ใน​หลาย​ประเทศ บาง​นิติ​บุคคล​ใช้​ชื่อ “Watch Tower” และ “Watchtower” หรือ​ใช้​คำ​แปล​ของ​ชื่อ​นี้

นิติ​บุคคล​เหล่า​นี้​ช่วย​ให้​งาน​ของ​เรา​ประสบ​ผล​สำเร็จ​มาก​มาย ตัว​อย่าง​เช่น

  • งาน​เขียน​และ​งาน​พิมพ์ เรา​พิมพ์​คัมภีร์​ไบเบิล​มาก​กว่า 220 ล้าน​เล่ม​และ​หนังสือ​เกี่ยว​กับ​พระ​คัมภีร์​มาก​กว่า 4 หมื่น​ล้าน​เล่ม​ใน​มาก​กว่า 900 ภาษา เว็บไซต์ jw.org ช่วย​ให้​ประชาชน​สามารถ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ได้​มาก​กว่า 160 ภาษา​โดย​ไม่​เสีย​ค่า​ใช้​จ่าย เว็บไซต์​นี้​ยัง​มี​คำ​ตอบ​จาก​พระ​คัมภีร์ เช่น “ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​คือ​อะไร?

  • การ​ศึกษา เรา​มี​โรง​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​มาก​มาย เช่น ตั้ง​แต่​ปี 1943 พยาน​พระ​ยะโฮวา​มาก​กว่า 9,000 คน​ได้​รับ​ประโยชน์​จาก​โรง​เรียน​โรง​เรียน​ว็อชเทาเวอร์​ไบเบิล​แห่ง​กิเลียด​ซึ่ง​เป็น​การ​อบรม​ด้าน​พระ​คัมภีร์​อย่าง​เข้มข้น โรง​เรียน​นี้​ช่วย​ให้​ผู้​ที่​จบ​การ​ศึกษา​เป็น​มิชชันนารี​และ​ช่วย​เสริม​ความ​มั่นคง​เข้มแข็ง​ให้​กับ​งาน​ประกาศ​ทั่ว​โลก และ​ทุก​สัปดาห์​หลาย​ล้าน​คน​รวม​ทั้ง​คน​ที่​ไม่​ใช่​พยาน​ฯ​ได้​รับ​การ​ฝึก​อบรม​จาก​การ​ประชุม​ประชาคม เรา​ยัง​มี​ชั้น​เรียน​สอน​อ่าน​เขียน​และ​ผลิต​หนังสือ​สอน​อ่าน​เขียน​ใน 120 ภาษา​ด้วย

  • การ​กุศล เรา​ส่ง​สิ่ง​ของ​บรรเทา​ทุกข์​ให้​ผู้​ประสบ​เหตุ​ร้าย ทั้ง​ที่​เกิด​จาก​มนุษย์ เช่น การ​ฆ่า​ล้าง​เผ่า​พันธุ์​ใน​รวันดา​ปี 1994 และ​ที่​เกิด​จาก​ภัย​ธรรมชาติ เช่น แผ่นดิน​ไหว​ที่​เฮติ​ใน​ปี 2010

แม้​นิติ​บุคคล​เหล่า​นี้​จะ​ช่วย​ให้​งาน​ของ​เรา​ประสบ​ความ​สำเร็จ​มาก​มาย แต่​ความ​สำเร็จ​ไม่​ได้​เป็น​เพราะ​เรา​มี​องค์กร​เหล่า​นี้ คริสเตียน​ทุก​คน​มี​หน้า​ที่​ที่​จะ​ประกาศ​และ​สอน​ข่าว​ดี​ตาม​ที่​พระเจ้า​มอบหมาย​ให้​ทำ (มัดธาย 24:14; 28:19, 20) เรา​เชื่อ​ว่า​พระเจ้า​อยู่​เบื้อง​หลัง​งาน​ของ​เรา​และ​พระองค์​จะ​ช่วย​ให้​งาน​นี้ “เติบโต” ต่อ​ไป—1 โครินท์ 3:6, 7