ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาเชื่อว่าตนเป็นศาสนาแท้ศาสนาเดียวไหม?

พยานพระยะโฮวาเชื่อว่าตนเป็นศาสนาแท้ศาสนาเดียวไหม?

คน​ที่​ถือ​ศาสนา​อย่าง​จริงจัง​ย่อม​เชื่อ​ว่า​พระเจ้า​และ​พระ​เยซู​ยอม​รับ​ศาสนา​ที่​ตน​นับถือ ไม่​อย่าง​นั้น เขา​จะ​ถือ​ศาสนา​นั้น​ทำไม?

พระ​เยซู​คริสต์​ไม่​เห็น​ด้วย​กับ​ความ​คิด​ที่​ว่า​ศาสนา​ต่าง ๆ ที่​เปรียบ​ได้​กับ​ถนน​หลาย​สาย​ล้วน​นำ​ไป​สู่​ความ​รอด แทน​ที่​จะ​เป็น​เช่น​นั้น พระองค์​ตรัส​ว่า “ประตู​แคบ​และ​ทาง​แคบ​เป็น​ทาง​ที่​นำ​ไป​สู่​ชีวิต และ​มี​น้อย​คน​ที่​พบ​ทาง​นี้” (มัดธาย 7:14) พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​ว่า​พวก​เขา​ได้​พบ​ทาง​นั้น​แล้ว มิ​ฉะนั้น พวก​เขา​ก็​คง​จะ​มอง​หา​ศาสนา​อื่น