ข้ามไปยังเนื้อหา

ถ้าเป็นพยานพระยะโฮวาแล้วจะลาออกได้ไหม?

ถ้าเป็นพยานพระยะโฮวาแล้วจะลาออกได้ไหม?

ได้ มี 2 วิธี​ที่​จะ​ลา​ออก​จาก​องค์การ​ของ​เรา คือ

  • ขอ​ลา​ออก​อย่าง​เป็น​ทาง​การ โดยการบอก​หรือ​​เขียน​จดหมายอธิบายการตัดสินใจของเขาว่าไม่อยากเป็นพยานพระยะโฮวาอีกต่อไป

  • แสดง​ออก​ด้วย​การ​กระทำ บาง​คน​อาจ​ทำ​​บาง​อย่าง​ที่​แสดง​ว่า​เขา​ไม่ต้องการ​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​อีก​ต่อ​ไป (1 เปโตร 5:9) เช่น ​เข้า​ร่วม​กับ​ศาสนา​อื่น​และ​แสดง​ออก​ชัดเจน​ว่า​ต้องการ​เป็น​สมาชิก​ของ​ศาสนา​นั้น—1 ยอห์น 2:19

ถ้า​คน​หนึ่ง​ เลิกออกไปประกาศ​หรือ​เลิก​เข้า​ร่วม​ประชุม​กับ​พยาน​ฯ​ล่ะ คุณ​จะ​ถือ​ว่า​เขา​ลา​ออก​ไหม?

ไม่ เรา​ถือ​ว่า​คน​ที่​ทำ​อย่าง​นั้น​มี​ความ​เชื่อ​อ่อนแอ​ซึ่งไม่เหมือนกับการ​ลา​ออก​หรือ​การ​ตัด​ตัว​เอง​จาก​องค์การ คน​ที่​ไม่​กระตือรือร้น​ใน​การ​นมัสการ​หรือ​หยุด​ทำ​กิจกรรม​ของ​คริสเตียน​เป็น​เพราะ​เขา​ท้อ​แท้​หมด​กำลังใจ ไม่​ใช่​เพราะ​เขา​เลิก​เชื่อ แทน​ที่​จะ​มอง​ว่า​เขา​ลา​ออก​ไป​แล้ว เรา​จะ​พยายาม​ให้​กำลังใจ​และ​ช่วยเหลือ​เขา​ (1 เธสะโลนิกา 5:14; ยูดา 22) ถ้า​เขา​ต้องการ​ความ​ช่วยเหลือ ผู้​ดู​แล​ใน​ประชาคม​จะนำหน้าในการ​ช่วยให้​เขา​กลับ​มา​มี​ความ​เชื่อ​เข้มแข็ง​เหมือน​เดิม—กาลาเทีย 6:1; 1 เปโตร 5:1-3

อย่าง​ไร​ก็​ตาม ​ผู้​ดู​แล​ไม่​มี​อำนาจ​ที่​จะ​บีบ​บังคับ​หรือ​กดดัน​ให้​ใคร​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต่อ​ไป แต่​ละ​คน​ต้อง​เลือก​เอง​ว่า​จะ​นับถือ​ศาสนา​อะไร (โยชูวา 24:15) เรา​เชื่อ​ว่า​คน​ที่​นมัสการ​พระเจ้า​ต้อง​นมัสการ​พระองค์​ด้วย​ความ​เต็ม​ใจ จาก​หัวใจ​จริง ๆ—สดุดี 110:3; มัทธิว 22:37