ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวายอมรับในศาสนาอื่นไหม?

พยานพระยะโฮวายอมรับในศาสนาอื่นไหม?

เรา​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ว่า “จง​ให้​เกียรติ​คน​ทุก​ชนิด” ไม่​ว่า​ความ​เชื่อ​ทาง​ศาสนา​ของ​เขา​จะ​เป็น​เช่น​ไร (1 เปโตร 2:17) ตัว​อย่าง​เช่น ใน​บาง​ประเทศ​มี​พยาน​พระ​ยะโฮวา​หลาย​แสน​คน ถึง​กระนั้น เรา​ก็​ไม่​พยายาม​กดดัน​นัก​การ​เมือง​หรือ​ผู้​บัญญัติ​กฎหมาย​ให้​จำกัด​หรือ​สั่ง​ห้าม​งาน​ของ​กลุ่ม​ศาสนา​อื่น และ​เรา​ไม่​กดดัน​ให้​มี​การ​ออก​กฎหมาย​เพื่อ​ยัดเยียด​แนว​คิด​ทาง​ศาสนา​และ​หลัก​ศีลธรรม​ที่​เรา​ยึด​ถือ​แก่​คน​อื่น​ใน​ชุมชน แทน​ที่​จะ​เป็น​เช่น​นั้น เรา​ให้​เกียรติ​คน​อื่น​ใน​เรื่อง​แนว​คิด​ทาง​ศาสนา และ​เรา​ก็​อยาก​ให้​คน​อื่น​ปฏิบัติ​ต่อ​เรา​ใน​แบบ​เดียว​กัน​นั้น—มัดธาย 7:12