ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการหย่า?

พยานพระยะโฮวามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการหย่า?

พวก​เรา​ยึด​ตาม​มุม​มอง​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​ใน​เรื่อง​การ​แต่งงาน​และ​การ​หย่า พระเจ้า​ให้​มี​การ​แต่งงาน​เกิด​ขึ้น​ก็​เพื่อ​ให้​ผู้​ชาย​กับ​ผู้​หญิง​ผูก​พัน​กัน​ตลอด​ชีวิต เหตุ​ผล​เดียว​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​ยอม​ให้​หย่า​กัน​ได้​ก็​คือ​เมื่อ​มี​การ​ทำ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ—มัทธิว 19:5, 6, 9

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​คน​ที่​ชีวิต​คู่​มี​ปัญหา​ไหม?

แน่นอน พวก​เรา​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​โดย​วิธี​ต่าง ๆ ดัง​ต่อ​ไป​นี้

  • หนังสือ​ต่าง ๆ หนังสือ​ของ​เรา​มัก​จะ​มี​บทความ​ที่​ช่วย​เสริม​สร้าง​ชีวิต​คู่​ให้​แน่นแฟ้น​ขึ้น แม้​แต่​คู่​ที่​ดู​เหมือน​เกิน​จะ​เยียว​ยา​ก็​ได้​รับ​ประโยชน์​ด้วย อย่าง​เช่น​ใน​บทความ​เรื่อง “ยึด​มั่น​กับ​พันธะ​การ​สมรส​ของ​คุณ​ไว้​เสมอ” “รู้​จัก​ให้​อภัย​กัน” และ “สร้าง​ความ​ไว้​เนื้อ​เชื่อใจ​กัน​ขึ้น​ใหม่

  • การ​ประชุม มี​คำ​แนะ​นำ​ดี ๆ ที่​นำ​ไป​ใช้​ได้​จริง​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​มา​จาก​การ​ประชุม​ต่าง ๆ ทั้ง​ใน​การ​ประชุม​ที่​จัด​ขึ้น​ทุก​สัปดาห์​ที่​หอ​ประชุม การ​ประชุม​พิเศษ และ​การ​ประชุม​ใหญ่

  • พวก​ผู้​ดู​แล ผู้​ดู​แล​ใน​หอ​ประชุม​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เป็น​ส่วน​ตัว​กับ​คู่​สมรส โดย​แนะ​ให้​พวก​เขา​ดู​คำ​แนะ​นำ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล เช่น​ที่​หนังสือ​เอเฟซัส 5:22-25

ผู้​ดู​แล​ใน​หอ​ประชุม​ต้อง​เป็น​คน​อนุมัติ​ให้​พยาน​ฯ​หย่า​กัน​ไหม?

ไม่ ถึง​แม้​ว่า​ผู้​ดู​แล​จะ​ถูก​ขอ​ให้​ช่วย​คู่​สมรส​ที่​มี​ปัญหา แต่​พวก​เขา​ไม่​มี​สิทธิ์​บอก​คู่​สมรส​ว่า​ต้อง​ทำ​อะไร (กาลาเทีย 6:5) อย่าง​ไร​ก็​ดี ตาม​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล คน​ที่​เลือก​จะ​หย่า​โดย​ไม่​มี​เหตุ​ผล​ตาม​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​มี​อิสระ​ที่​จะ​แต่งงาน​ใหม่​ได้—1 ทิโมธี 3:1, 5, 12

พยาน​พระ​ยะโฮวา​มี​มุม​มอง​อย่าง​ไร​กับ​การ​แยก​กัน​อยู่?

คัมภีร์​ไบเบิล​สนับสนุน​ให้​คู่​สมรส​อยู่​ด้วย​กัน​ถึง​แม้​สภาพการณ์​ใน​ครอบครัว​จะ​ไม่​ค่อย​ราบรื่น​ก็​ตาม (1 โครินธ์ 7:10-16) ปัญหา​หลาย ๆ อย่าง​สามารถ​แก้ไข​ได้​โดย​การ​อธิษฐาน​อย่าง​จริงจัง นำ​หลักการ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ไป​ใช้ และ​แสดง​ความ​รัก​ต่อ​กัน—1 โครินธ์ 13:4-8; กาลาเทีย 5:22

อย่าง​ไร​ก็​ตาม คริสเตียน​บาง​คน​อาจ​ตัดสิน​ใจ​แยก​กัน​อยู่​กับ​คู่​สมรส​เมื่อ​ต้อง​ตก​อยู่​ใน​สถานการณ์​ที่​ถึง​ขีด​สุด​ดัง​ต่อ​ไป​นี้

  • คู่​สมรส​จงใจ​ไม่​เลี้ยง​ดู—1 ทิโมธี 5:8

  • คู่​สมรส​ทำ​ร้าย​ร่าง​กาย​อย่าง​รุนแรง—สดุดี 11:5

  • คู่​สมรส​ทำ​บาง​อย่าง​ที่​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เชื่อ​ฟัง​และ​รับใช้​พระเจ้า​ได้ เช่น อาจ​จะ​พยายาม​บังคับ​ให้​คู่​สมรส​ที่​เป็น​พยาน​ฯ​ละเมิด​หลักการ​ของ​พระเจ้า​ไม่​ทาง​ใด​ก็​ทาง​หนึ่ง ดัง​นั้น คู่​สมรส​ที่​เป็น​พยาน​ฯ​อาจ​ตัดสิน​ใจ​ว่า​การ​แยก​กัน​อยู่​เป็น​หน​ทาง​เดียว​เท่า​นั้น​ที่​จะ​ช่วย​ให้ “เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​มาก​กว่า​มนุษย์”—กิจการ 5:29