ข้ามไปยังเนื้อหา

พวกคุณมีส่วนร่วมในงานบรรเทาทุกข์ไหม?

พวกคุณมีส่วนร่วมในงานบรรเทาทุกข์ไหม?

ใช่ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เสมอ​เมื่อ​เกิด​ภัย​พิบัติ เรา​ช่วย​ทั้ง​คน​ที่​เป็น​พยาน​ฯ​และ​คน​ที่​ไม่​ใช่​พยาน​ฯ เรา​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ​ที่​บอก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล กาลาเทีย 6:10 บอก​ว่า “ให้​เรา​ทำ​ดี​ต่อ​ทุก​คน โดย​เฉพาะ​ต่อ​ผู้​ที่​มี​ความ​เชื่อ​เช่น​เดียว​กับ​เรา” นอก​จาก​นั้น เรา​ยัง​ชู​ใจ​ผู้​ประสบ​ภัย​และ​ปลอบโยน​พวก​เขา​โดย​ใช้​พระ​คัมภีร์—2 โครินท์ 1:3, 4

การ​จัด​ระเบียบ

เมื่อ​เกิด​ภัย​พิบัติ ผู้​ปกครอง​ที่​อยู่​ใน​เขต​ที่​ได้​รับ​ผล​กระทบ​จาก​ภัย​พิบัติ​จะ​พยายาม​ติด​ต่อ​ทุก​คน​ที่​สมทบ​กับ​ประชาคม เพื่อ​ดู​ว่า​พวก​เขา​ปลอด​ภัย​หรือ​ไม่​และ​ต้อง​ได้​รับ​ความ​ช่วยเหลือ​อะไร​บ้าง จาก​นั้น ผู้​ปกครอง​จะ​รายงาน​ความ​เสียหาย​ที่​เกิด​ขึ้น​และ​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​ได้​ทำ​ใน​การ​บรรเทา​ทุกข์​ให้​สำนักงาน​สาขา​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​ท้องถิ่น​รู้

ถ้า​ประชาคม​ใน​พื้น​ที่​ประสบ​ภัย​ไม่​สามารถ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ได้ คณะ​กรรมการ​ปกครอง​แห่ง​พยาน​พระ​ยะโฮวา​จะ​เป็น​ผู้​จัด​หา​สิ่ง​จำเป็น​ให้ นี่​คล้าย​กับ​วิธี​ที่​คริสเตียน​ใน​ยุค​แรก​ทำ​ใน​ช่วง​ที่​เกิด​การ​กันดาร​อาหาร (1 โครินท์ 16:1-4) สำนักงาน​สาขา​ใน​ท้องถิ่น​จะ​มอบหมาย​ให้​คณะ​กรรมการ​บรรเทา​ทุกข์​จัด​ระเบียบ​และ​ชี้​นำ​งาน​ที่​ต้อง​ทำ พยาน​ฯ​จาก​พื้น​ที่​อื่น​จะ​สละ​เวลา​และ​ให้​สิ่ง​ของ​ที่​พวก​เขา​มี​เพื่อ​ช่วย​ใน​งาน​บรรเทา​ทุกข์—สุภาษิต 17:17

เงิน​ทุน

มี​การ​ใช้​เงิน​บริจาค​ที่​ส่ง​ไป​ยัง​สำนักงาน​สาขา​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เพื่อ​วัตถุ​ประสงค์​ต่าง ๆ วัตถุ​ประสงค์​หนึ่ง​ก็​เพื่อ​ช่วย​ผู้​ที่​ประสบ​ภัย​พิบัติ (กิจการ 11:27-30; 2 โครินท์ 8:13-15) เนื่อง​จาก​งาน​บรรเทา​ทุกข์​ทำ​โดย​อาสา​สมัคร​ที่​ไม่​ได้​รับ​ค่า​จ้าง เงิน​ทุน​ที่​กำหนด​ไว้​จะ​ถูก​ใช้​ไป​ใน​การ​บรรเทา​ทุกข์​จริง ๆ ไม่​ใช่​ให้​แก่​องค์กร​ที่​บริหาร​งาน เรา​ใช้​เงิน​บริจาค​ที่​ได้​รับ​อย่าง​ดี​ที่​สุด​เพื่อ​ช่วย​ผู้​ประสบ​ภัย—2 โครินท์ 8:20