ข้ามไปยังเนื้อหา

ทำไมพยานพระยะโฮวาไปหาคนที่มีศาสนาอยู่แล้ว?

ทำไมพยานพระยะโฮวาไปหาคนที่มีศาสนาอยู่แล้ว?

เรา​รู้​ว่า​หลาย​คน​ที่​มี​ศาสนา​อยู่​แล้ว​ชอบ​พูด​คุย​เรื่อง​คัมภีร์​ไบเบิล เรา​นับถือ​สิทธิ​ส่วน​บุคคล​ของ​คน​ที่​นับถือ​ศาสนา​ต่าง​จาก​เรา และ​เรา​ไม่​ได้​ยัดเยียด​ข่าวสาร​ให้​ผู้​คน

เมื่อ​พูด​คุย​เรื่อง​ศาสนา เรา​จะ​ใช้​คำ​แนะ​นำ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ให้​พูด​ด้วย “อารมณ์​อ่อนโยน” และ​แสดง “ความ​นับถือ​อย่าง​ยิ่ง” ต่อ​คน​ที่​เรา​คุย​ด้วย (1 เปโตร 3:15) เรา​รู้​ว่า​บาง​คน​จะ​ไม่​ตอบรับ​ข่าวสาร​ที่​เรา​บอก (มัดธาย 10:14) แต่​เพื่อ​จะ​รู้​ว่า​ผู้​คน​จะ​ตอบรับ​อย่าง​ไร​เรา​ต้อง​พูด​คุย​กับ​พวก​เขา​ก่อน นอก​จาก​นั้น สภาพการณ์​ของ​ผู้​คน​เปลี่ยน​แปลง​ได้

ตัว​อย่าง​เช่น ชาย​คน​หนึ่ง​อาจ​ยุ่ง​มาก​จน​ไม่​อยาก​คุย​ด้วย​ใน​ตอน​นั้น แต่​เขา​อาจ​ยินดี​คุย​กับ​เรา​ใน​คราว​ถัด​ไป และ​ผู้​คน​อาจ​เจอ​ปัญหา​หรือ​สถานการณ์​ใหม่ ๆ ที่​ต้อง​รับมือ ซึ่ง​อาจ​กระตุ้น​พวก​เขา​ให้​สนใจ​ข่าวสาร​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ก็​ได้ เรา​จึง​พยายาม​พูด​คุย​กับ​ผู้​คน​เป็น​ประจำ