ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาจ่ายหนึ่งในสิบของรายได้ไหม?

พยานพระยะโฮวาจ่ายหนึ่งในสิบของรายได้ไหม?

 ไม่ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​จ่าย​หนึ่ง​ใน​สิบ​ของ​ราย​ได้ งาน​ของ​เรา​ได้​รับ​การ​สนับสนุน​โดย​การ​บริจาค​ด้วย​ใจ​สมัคร การ​จ่าย​หนึ่ง​ใน​สิบ​ของ​ราย​ได้​หมาย​ความ​อย่าง​ไร และ​ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ทำ​เช่น​นั้น?

 พระ​บัญญัติ​เรื่อง​การ​ถวาย​สิบ​ลด​หนึ่ง​ของ​ทรัพย์​สิน เป็น​ส่วน​หนึ่ง​แห่ง​พระ​บัญญัติ​ที่​พระเจ้า​ให้​แก่​ชาติ​อิสราเอล​โบราณ แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ชัดเจน​ว่า​พระ​บัญญัติ​นี้ รวม​ทั้ง ‘การ​เก็บ​ส่วน​หนึ่ง​ใน​สิบ’ ไม่​มี​ผล​บังคับ​ใช้​กับ​คริสเตียน​ใน​ทุก​วัน​นี้​แล้ว—ฮีบรู 7:5, 18; โกโลซาย 2:13, 14

 แทน​ที่​จะ​ถวาย​สิบ​ลด​หนึ่ง​ของ​ทรัพย์​สิน​ตาม​ที่​พระ​บัญญัติ​กำหนด​ไว้ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​คริสเตียน​ยุค​แรก พวก​เขา​สนับสนุน​และ​ส่ง​เสริม​งาน​รับใช้​ของ​พวก​เขา​ใน​สอง​วิธี​ต่อ​ไป​นี้: 1. ด้วย​การ​ประกาศ​และ​สอน​โดย​ไม่​ได้​รับ​ผล​ตอบ​แทน 2. โดย​การ​บริจาค​ด้วย​ใจ​สมัคร

 เรา​ทำ​ตาม​คำ​แนะ​นำ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ให้​แก่​คริสเตียน​ที่​ว่า “ให้​แต่​ละ​คน​ทำ​อย่าง​ที่​เขา​มุ่ง​หมาย​ไว้​ใน​ใจ ไม่​ใช่​ด้วย​ฝืน​ใจ​หรือ​ถูก​บังคับ เพราะ​ว่า​พระเจ้า​ทรง​รัก​ผู้​ที่​ให้​ด้วย​ใจ​ยินดี”—2 โครินท์ 9:7