ข้ามไปยังเนื้อหา

พวกคุณรับการรักษาจากแพทย์ไหม?

พวกคุณรับการรักษาจากแพทย์ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ยอม​รับ​ยา​รักษา​โรค​และ​การ​รักษา​จาก​แพทย์ แม้​ว่า​เรา​พยายาม​ดู​แล​ตัว​เอง​อย่าง​ดี​เพื่อ​จะ​มี​สุขภาพ​ที่​แข็งแรง แต่​บาง​ครั้ง​เรา​ก็ “ต้องการ​หมอ” (ลูกา 5:31) ที่​จริง พยาน​พระ​ยะโฮวา​บาง​คน​เป็น​แพทย์​เช่น​เดียว​กับ​คริสเตียน​คน​หนึ่ง​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ศตวรรษ​แรก​ชื่อ​ลูกา—โกโลซาย 4:14

เรา​ไม่​ยอม​รับ​การ​รักษา​ที่​ขัด​กับ​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล ตัว​อย่าง​เช่น เรา​ไม่​รับ​การ​ถ่าย​เลือด​เพราะ​คัมภีร์​ไบเบิล​ห้าม​ไม่​ให้​รับ​เลือด​เข้า​สู่​ร่าง​กาย (กิจการ 15:20) นอก​จาก​นั้น คัมภีร์​ไบเบิล​ยัง​ห้าม​ไม่​ให้​ใช้​วิธี​รักษา​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ลัทธิ​ผี​ปิศาจ—กาลาเทีย 5:19-21

อย่าง​ไร​ก็​ตาม การ​รักษา​ทาง​การ​แพทย์​ส่วน​ใหญ่​ไม่​ขัด​กับ​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล ดัง​นั้น แต่​ละ​คน​ควร​ตัดสิน​ใจ​เรื่อง​นี้​เอง พยาน​ฯ​คน​หนึ่ง​อาจ​ยอม​รับ​ยา​รักษา​โรค​หรือ​การ​รักษา​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง แต่​พยาน​ฯ​อีก​คน​หนึ่ง​อาจ​ไม่​ยอม​รับ​ก็​ได้—กาลาเทีย 6:5