ข้ามไปยังเนื้อหา

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใช้​เงิน​บริจาค​ไป​กับ​อะไร​บ้าง?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใช้​เงิน​บริจาค​ไป​กับ​อะไร​บ้าง?

เรา​ใช้​เงิน​บริจาค​เพื่อ​สนับสนุน​กิจกรรม​ด้าน​ศาสนา​และ​ช่วยเหลือ​เพื่อน​มนุษย์ กิจกรรม​นี้​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​งาน​หลัก​ของ​เรา นั่น​ก็​คือ​การ​ช่วย​คน​ให้​เข้า​มา​เป็น​สาวก​ของ​พระ​คริสต์—มัทธิว 28:19, 20

เงิน​บริจาค​นี้​ไม่​ได้​ทำ​ให้​ใคร​ร่ำรวย เรา​ไม่​ได้​จ่าย​เงิน​ให้​กับ​ผู้​ดู​แล​หรือ​นัก​เทศน์ และ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​ไป​ประกาศ​ตาม​บ้าน คน​ที่​ทำ​งาน​ใน​สำนักงาน​สาขา และ​สำนักงาน​ใหญ่ รวม​ทั้ง​คน​ที่​เป็น​คณะ​กรรมการ​ปกครอง​ก็​ไม่​ได้​รับ​เงิน​เดือน

ตัว​อย่าง​กิจกรรม​ของ​พวก​เรา

  • การ​พิมพ์ เรา​แปล พิมพ์ จัด​ส่ง และ​แจก​จ่าย​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​สิ่ง​พิมพ์​ต่าง​ ๆ ของ​คริสเตียน​เป็น​จำนวน​หลาย​ล้าน​เล่ม​ใน​แต่​ละ​ปี​โดย​ไม่​คิด​ค่า​ใช้​จ่าย นอก​จาก​นั้น​เว็บไซต์ jw.org และ​แอป JW Library ทำ​ให้​สามารถ​อ่าน​สิ่ง​พิมพ์​แบบ​ดิจิตอล​ได้​โดย​ที่​ไม่​ต้อง​เสีย​เงิน และ​ไม่​มี​การ​โฆษณา​เพื่อ​หา​เงิน

  • การ​ก่อ​สร้าง​และ​บำรุง​รักษา เรา​สร้าง​และ​ดู​แล​หอ​ประชุม​ทั่ว​โลก​เพื่อ​ให้​แต่​ละ​ประชาคม​มี​สถาน​ที่​เหมาะ​สม​สำหรับ​การ​ประชุม​และ​สรรเสริญ​พระเจ้า นอก​จาก​นั้น​เรา​ยัง​สร้าง​และ​ดู​แล​สำนักงาน​สาขา​และ​สำนักงาน​แปล​ด้วย งาน​ส่วน​ใหญ่​ทำ​โดย​อาสา​สมัคร นี่​เลย​ช่วย​ให้​ลด​ค่า​ใช้​จ่าย

  • การ​บริหาร​งาน เงิน​บริจาค​เพื่อ​งาน​ทั่ว​โลก​ใช้​เพื่อ​สนับสนุน​กิจกรรม​ต่าง​ ๆ ของ​สำนักงาน​ใหญ่ สำนักงาน​สาขา และ​สำนักงาน​แปล และ​ยัง​รวม​ไป​ถึง​งาน​ของ​ผู้​ดู​แล​เดิน​ทาง​ด้วย

  • การ​ประกาศ พยาน​ฯ​ไม่​ได้​รับ​ค่า​จ้าง​จาก​การ​ประกาศ​ข่าว​ดี หรือ​การ​ไป​สอน “คำ​สอน​ของ​พระเจ้า” (2 โครินธ์ 2:17) คล้าย​กับ​คริสเตียน​ใน​ยุค​แรก มี​การ​จัด​เตรียม​เรื่อง​ที่​พัก​และ​สิ่ง​จำเป็น​พื้น​ฐาน​ให้​กับ​ผู้​เผยแพร่​ที่​ถูก​เลือก​และ​ได้​รับ​การ​ฝึก ซึ่ง​อุทิศ​เวลา​ส่วน​ใหญ่​ให้​กับ​การ​ประกาศ—ฟีลิปปี 4:16, 17; 1 ทิโมธี 5:17, 18

  • การ​สอน การ​ประชุม​หมวด​และ​การ​ประชุม​ใหญ่​ของ​เรา​ได้​รับ​การ​สนับสนุน​โดย​การ​บริจาค เรา​ผลิต​เสียง​และ​วีดีโอ​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล เรา​ยัง​จัด​โรง​เรียน​เพื่อ​ฝึก​สอน​ผู้​ดู​แล​และ​ผู้​รับใช้​เต็ม​เวลา ให้​สามารถ​ทำ​งาน​มอบหมาย​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ขึ้น

  • การ​บรรเทา​ทุกข์ เรา​จัด​เตรียม​อาหาร น้ำ และ​ที่​พัก​ให้​กับ​คน​ที่​ประสบ​ภัย​ธรรมชาติ ภัย​ที่​เกิด​จาก​น้ำ​มือ​มนุษย์ งาน​ช่วยเหลือ​เพื่อน​มนุษย์​มี​ประโยชน์​ไม่​ใช่​เฉพาะ​กับ “พี่​น้อง​ร่วม​ความ​เชื่อ​ของ​เรา” เท่า​นั้น แต่​ยัง​รวม​ไป​ถึง​คน​ที่​ไม่​ใช่​พยาน​ฯ​ด้วย—กาลาเทีย 6:10