ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาเป็นพวกโปรเตสแตนต์ไหม?

พยานพระยะโฮวาเป็นพวกโปรเตสแตนต์ไหม?

ไม่ พยาน​พระ​ยะโฮวา​เป็น​คริสเตียน แต่​พวก​เขา​ไม่​ได้​คิด​ว่า​ตัว​เอง​เป็น​โปรเตสแตนต์ ทำไม?

นิกาย​โปรเตสแตนต์ (Protestants ภาษา​อังกฤษ​มา​จาก​คำ​ว่า Protest ที่​แปล​ว่า “คัดค้าน, ต่อ​ต้าน”) ดัง​นั้น โปรเตสแตนต์​เป็น​นิกาย​ที่ “ต่อ​ต้าน​โรมัน​คาทอลิก” ถึง​แม้​ว่า​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​เห็น​ด้วย​กับ​คำ​สอน​ของ​โรมัน​คาทอลิก แต่​เรา​ไม่​รวม​ตัว​เอง​เข้า​กับ​นิกาย​โปรเตสแตนต์​ด้วย​เหตุ​ผล​ดัง​ต่อ​ไป​นี้:

  1. คำ​สอน​บาง​อย่าง​ของ​โปรเตสแตนต์​ขัด​กับ​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน ตัว​อย่าง​เช่น คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า “มี​พระเจ้า​องค์​เดียว” ไม่​ใช่​สาม​องค์​ตาม​คำ​สอน​เรื่องตรีเอกานุภาพ (1 ติโมเธียว 2:5; โยฮัน 14:28) และ​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​อย่าง​ชัดเจน​ว่า​การ​ลง​โทษ​จาก​พระเจ้า​ที่​รุนแรง​ที่​สุด​สำหรับ​คน​ชั่ว​คือ​ความ​ตาย ไม่​ใช่​การ​ทรมาน​ใน​ไฟ​นรกบทเพลง​สรรเสริญ 37:9; 2 เทสซาโลนิเก 1:9

  2. พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ต่อ​ต้าน​หรือ​พยายาม​เปลี่ยน​แปลง​รูป​แบบ​ความ​เชื่อ​ของ​นิกาย​คาทอลิก​หรือ​กลุ่ม​ศาสนา​อื่น ใน​ทาง​กลับ​กัน เรา​พยายาม​ประกาศ​ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า และ​ช่วย​คน​อื่น​ให้​มั่น​ใจ​ใน​ข่าว​ดี​นั้น (มัดธาย 24:14; 28:19, 20) เรา​ไม่​ต้องการ​เปลี่ยน​แปลง​ศาสนา​อื่น ๆ แต่​เรา​สนใจ​ใน​การ​สอน​ผู้​คน​ที่​มี​ความ​จริง​ใจ​ให้​เรียน​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​พระเจ้า​และ​คัมภีร์​ไบเบิล—โกโลซาย 1:9, 10; 2 ติโมเธียว 2:24, 25