ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาเป็นลัทธิไหม?

พยานพระยะโฮวาเป็นลัทธิไหม?

ไม่ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ใช่​ลัทธิ พวก​เรา​เป็น​คริสเตียน​ที่​พยายาม​สุด​ความ​สามารถ​ที่​จะ​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​และ​ใช้​ชีวิต​ตาม​คำ​สอน​ของ​ท่าน

ลัทธิ​คือ​อะไร?

คำ​ว่า “ลัทธิ” มี​ความ​หมาย​ต่าง​กัน​​ไป​สำหรับ​แต่​ละ​คน มี​หลาย​คน​คิด​ว่า​ลัทธิ​มี 2 แบบ แต่​ทั้ง 2 แบบ​นี้​ก็​ไม่​ตรง​กับ​พวก​เรา​เลย

  • หลาย​คน​คิด​ว่า​ลัทธิ​คือ​กลุ่ม​คน​ที่​คิด​ค้น​ศาสนา​ขึ้น​มา​ใหม่ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ได้​คิด​ค้น​ศาสนา​ขึ้น​มา​ใหม่ ตรง​กัน​ข้าม พวก​เรา​ทำ​ตาม​ตัว​อย่าง​และ​คำ​สอน​ของ​คริสเตียน​ศตวรรษ​แรก​ใน​การ​นมัสการ เรื่อง​นี้​มี​บันทึก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล (2 ทิโมธี 3:16, 17) เรา​เชื่อ​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​แหล่ง​ที่​บอก​เรา​ว่า​การ​นมัสการ​แบบ​ดั้งเดิม​เป็น​อย่าง​ไร​จริง​ๆ

  • บาง​คน​คิด​ว่า​ลัทธิ​คือ​กลุ่ม​คน​ที่​รวม​ตัว​กัน​เพื่อ​ศาสนา​และ​มี​ผู้​นำ​เป็น​มนุษย์ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​มี​ผู้​นำ​เป็น​มนุษย์ แทน​ที่​จะ​เป็น​อย่าง​นั้น เรา​ทำ​ตาม​สิ่ง​ที่​พระ​เยซู​สอน​สาวก​ของ​ท่าน​คือ “คุณ​มี​ผู้​นำ​เพียง​ผู้​เดียว​นั่น​คือ​พระ​คริสต์”—มัทธิว 23:10

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​ใช่​ลัทธิ​อันตราย​แต่​เป็น​กลุ่ม​คน​ที่​ปฏิบัติ​ตาม​ศาสนา​ที่​เป็น​ประโยชน์​กับ​สมาชิก​ใน​ศาสนา​และ​คน​ใน​ชุมชน ตัว​อย่าง​เช่น การ​ประกาศ​ศาสนา​ของ​เรา​ช่วย​หลาย​คน​ให้​เอา​ชนะ​นิสัย​ติด​ยา​เสพ​ติด​และ​แอลกอฮอล์ เรา​ยัง​จัด​ห้อง​เรียน​สอน​อ่าน-เขียน​ทั่ว​โลก​เพื่อ​ช่วย​หลาย​พัน​คน เรา​ช่วยเหลือ​ผู้​ประสบ​ภัย​ธรรมชาติ เรา​พยายาม​อย่าง​มาก​ที่​จะ​ทำ​สิ่ง​ที่​ดี​เพื่อ​คน​อื่น เหมือน​กับ​ที่​พระ​เยซู​สอน​สาวก​ให้​ทำ​อย่าง​นั้น—มัทธิว 5:13-16