ข้ามไปยังเนื้อหา

ทำไมพยานพระยะโฮวาเปลี่ยนคำสอนบางอย่าง?

ทำไมพยานพระยะโฮวาเปลี่ยนคำสอนบางอย่าง?

ความ​เชื่อ​ทุก​อย่าง​ของ​เรา​มา​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล ดัง​นั้น เมื่อ​เรา​เข้าใจ​คัมภีร์​ไบเบิล​มาก​ขึ้น เรา​จึง​ปรับ​เปลี่ยน​คำ​สอน​บาง​อย่าง​ให้​สอดคล้อง​กับ​ความ​เข้าใจ​ใหม่​ด้วย *

การ​ปรับ​เปลี่ยน​นี้​สอดคล้อง​กับ​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​สุภาษิต 4:18 ที่​บอก​ว่า “ทาง​ของ​คน​ดี​เป็น​เหมือน​แสง​สว่าง​ยาม​เช้า ซึ่ง​สว่าง​ขึ้น​เรื่อย ๆ จน​ถึง​เที่ยง​วัน” เหมือน​กับ​แสง​อาทิตย์​ที่​ค่อย ๆ สว่าง​ขึ้น​และ​ทำ​ให้​เห็น​วิว​ทิวทัศน์​ชัดเจน​ขึ้น พระเจ้า​ก็​เปิด​เผย​ความ​จริง​ของ​พระองค์​ให้​เรา​เข้าใจ​เป็น​ขั้น ๆ ตาม​เวลา​ที่​เหมาะ​สม (1 เปโตร 1:10-12) คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ไว้​นาน​มา​แล้ว​ว่า พระเจ้า​จะ​เปิด​เผย​ความ​จริง​มาก​เป็น​พิเศษ​ใน “สมัย​สุด​ท้าย”—ดาเนียล 12:4

การ​ปรับ​เปลี่ยน​เหล่า​นี้​ไม่​น่า​จะ​ทำ​ให้​เรา​แปลก​ใจ​หรือ​ไม่​สบาย​ใจ เพราะ​ผู้​นมัสการ​พระเจ้า​ใน​สมัย​โบราณ​ก็​เคย​เข้าใจ​ผิด​หรือ​คาด​เดา​เรื่อง​ต่าง ๆ ไป​ผิด​ทาง​และ​จำเป็น​ต้อง​ปรับ​เปลี่ยน​ความ​คิด​ให้​ถูก​ต้อง เช่น

  • โมเสส​คิด​ว่า​พระเจ้า​ใช้​เขา​ให้​ปลด​ปล่อย​ชาว​อิสราเอล ก่อน​ที่​พระเจ้า​จะ​ใช้​เขา​จริง ๆ ถึง 40 ปี—กิจการ 7:23-25, 30, 35

  • พวก​อัครสาวก​ของ​พระ​เยซู​ไม่​เข้าใจ​คำ​พยากรณ์​เรื่อง​การ​ตาย​และ​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​ของ​เมสสิยาห์—อิสยาห์ 53:8-12; มัทธิว 16:21-23

  • คริสเตียน​ใน​ยุค​แรก​บาง​คน​เข้าใจ​ผิด​เกี่ยว​กับ​ช่วง​เวลา​ที่ “วัน​ของ​พระ​ยะโฮวา” จะ​มา​ถึง—2 เธสะโลนิกา 2:1, 2

ต่อ​มา พระเจ้า​ได้​แก้ไข​ความ​เข้าใจ​ของ​พวก​เขา และ​เรา​อธิษฐาน​ขอ​ให้​พระองค์​ทำ​อย่าง​เดียว​กัน​ใน​สมัย​ของ​เรา​ด้วย—ยากอบ 1:5

^ วรรค 1 เมื่อ​มี​การ​ปรับ​เปลี่ยน​คำ​สอน​ใหม่ เรา​ไม่​ได้​เก็บ​ไว้​เป็น​ความ​ลับ แต่​เรา​บันทึก​และ​ตี​พิมพ์​ให้​ทุก​คน​ได้​รู้ หา​ข้อมูล​เพิ่ม​เติม​ได้​ที่​ห้อง​สมุด​ออนไลน์​ของ​ว็อชเทาเวอร์ (ภาษา​อังกฤษ) โดย​พิมพ์​คำ​ว่า “Beliefs Clarified