ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาห้ามดูหนัง อ่านหนังสือ หรือฟังเพลงบางอย่างไหม?

พยานพระยะโฮวาห้ามดูหนัง อ่านหนังสือ หรือฟังเพลงบางอย่างไหม?

ไม่ องค์การ​เรา​ไม่​ตรวจ​ดูหนัง หนังสือ หรือ​เพลง​แต่​ละ​อย่าง​เพื่อ​จะ​ตัดสิน​ว่า​หนัง หนังสือ หรือ​เพลง​ไหน​ที่​​เรา​ควร​หลีก​เลี่ยง ทำไม​เรา​ไม่​ทำ​อย่าง​นั้น?

คัมภีร์​ไบเบิล​สนับสนุน​แต่​ละ​คน​ให้​ฝึก​ใช้ “ความคิด” เพื่อ​จะ​แยก​ออก​ว่า​อะไร​ถูก​อะไร​ผิด—ฮีบรู 5:14

พระ​คัมภีร์​ให้​หลักการ​พื้น​ฐาน​ที่​คริสเตียน​สามารถ​นำ​มา​คิด​ทบทวน​เอง​ได้​เมื่อ​เลือก​ความ​บันเทิง * เป้าหมาย​ใน​ชีวิต​ของ​เรา​คือ “คอย​ตรวจ​ดู​ให้​แน่​ใจ​ว่า​อะไร​ที่​ผู้​เป็น​นาย​พอ​ใจ”—เอเฟซัส 5:10

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​หัวหน้า​ครอบครัว​เท่า​นั้น​ที่​มี​สิทธิ์​จะ​ตัดสิน​ใจ​แทน​ครอบครัว เขา​อาจ​ตัดสิน​ใจ​ว่า​สมาชิก​ครอบครัว​จะ​รับ​เอา​ความ​บันเทิง​แบบ​ไหน​ได้ (1 โครินธ์ 11:3; เอเฟซัส 6:1-4) ฉะนั้น ไม่​มี​ใคร​มี​สิทธิ์​ห้ามคนใน​ประชาคม​ดูหนัง​บาง​เรื่อง ฟัง​เพลง​บาง​เพลง หรือ​ชื่น​ชอบ​นัก​แสดง​บาง​คน—กาลาเทีย 6:5

^ วรรค 3 ตัว​อย่าง​เช่น คัมภีร์​ไบเบิล​ตำหนิ​ทุก​สิ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ การ​​ผิด​ศีลธรรมทางเพศ หรือ​ความ​รุนแรง—เฉลยธรรมบัญญัติ 18:10-13; เอเฟซัส 5:3; โคโลสี 3:8