ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวามีผู้เผยแพร่ที่เป็นผู้หญิงไหม?

พยานพระยะโฮวามีผู้เผยแพร่ที่เป็นผู้หญิงไหม?

มี พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทุก​คน​เป็น​ผู้​เผยแพร่ ซึ่ง​รวม​ผู้​หญิง​หลาย​ล้าน​คน​ด้วย พระ​คัมภีร์​บอก​ล่วง​หน้า​ว่า “พวก​ผู้​หญิง​ที่​ประกาศ​ข่าว​ดี​ก็​เป็น​กลุ่ม​ใหญ่”—บทเพลง​สรรเสริญ 68:11, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​มาตรฐาน

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​เป็น​ผู้​หญิง​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​เหล่า​สตรี​ใน​สมัย​พระ​คัมภีร์ (สุภาษิต 31:10-31) พวก​เขา​ไม่​นำ​หน้า​ใน​ประชาคม แต่​พวก​เขา​มี​ส่วน​ร่วม​อย่าง​เต็ม​ใน​งาน​เผยแพร่ พวก​เขา​ยัง​สอน​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​แก่​ลูก ๆ ด้วย (สุภาษิต 1:8) ทั้ง​โดย​คำ​พูด​และ​การ​กระทำ ผู้​หญิง​ที่​เป็น​พยาน​ฯ​พยายาม​อย่าง​ดี​ที่​สุด​ที่​จะ​เป็น​แบบ​อย่าง​ที่​ดี​ให้​แก่​ผู้​อื่น—ทิทุส 2:3-5