ข้ามไปยังเนื้อหา

ใครเป็นผู้ก่อตั้งองค์การของพยานพระยะโฮวา?

ใครเป็นผู้ก่อตั้งองค์การของพยานพระยะโฮวา?

 องค์การ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​สมัย​ปัจจุบัน​เริ่ม​ต้น​ตั้ง​แต่​ช่วง​ปลาย​ศตวรรษ​ที่ 19 ใน​ตอน​นั้น นัก​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​กลุ่ม​เล็ก ๆ ซึ่ง​อยู่​ใกล้​กับ​เมือง​พิตส์เบิร์ก รัฐ​เพนซิลเวเนีย สหรัฐ เริ่ม​วิเคราะห์​คัมภีร์​ไบเบิล​อย่าง​มี​แบบ​แผน พวก​เขา​เปรียบ​เทียบ​หลัก​คำ​สอน​ที่​คริสตจักร​สอน​กับ​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​จริง ๆ พวก​เขา​เริ่ม​พิมพ์​และ​เผยแพร่​สิ่ง​ที่​ได้​เรียน​รู้​ใน​รูป​แบบ​หนังสือ หนังสือ​พิมพ์ และ​วารสาร​ซึ่ง​ปัจจุบัน​เรียก​ว่า​หอสังเกตการณ์​ประกาศ​ราชอาณาจักร​ของ​พระ​ยะโฮวา

 ชาลส์ เทซ รัสเซลล์​เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​กลุ่ม​นัก​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​จริง​ใจ​เหล่า​นี้ แม้​ว่า​ใน​เวลา​นั้น​รัสเซลล์​เป็น​ผู้​นำ​ใน​งาน​ให้​การ​ศึกษา​ด้าน​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​เป็น​บรรณาธิการ​คน​แรก​ของ​หอสังเกตการณ์ แต่​เขา​ไม่​ได้​เป็น​ผู้​ก่อ​ตั้ง​ศาสนา​ใหม่ เป้าหมาย​ของ​รัสเซลล์​และ​คน​อื่น ๆ ซึ่ง​อยู่​ใน​กลุ่ม​ที่​รู้​จัก​กัน​ใน​เวลา​นั้น​ว่า​นัก​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล ก็​คือ​ส่ง​เสริม​คำ​สอน​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​และ​ทำ​ตาม​แนว​ปฏิบัติ​ของ​คริสเตียน​ใน​ศตวรรษ​แรก เนื่อง​จาก พระ​เยซู​ทรง​เป็น​ผู้​ก่อ​ตั้ง​ศาสนา​คริสเตียน เรา​จึง​ถือ​ว่า​พระองค์​เป็น​ผู้​ก่อ​ตั้ง​องค์การ​ของ​เรา—โกโลซาย 1:18-20