ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวามีนักเทศน์ที่ได้ค่าจ้างไหม?

พยานพระยะโฮวามีนักเทศน์ที่ได้ค่าจ้างไหม?

 พยาน​พระ​ยะโฮวา​เลียน​แบบ​ตัว​อย่าง​ของ​คริสเตียน​ยุค​แรก ไม่​มี​การ​แบ่ง​ชน​ชั้น​ระหว่าง​คน​ที่​เป็น​นัก​เทศน์​กับ​คน​ทั่ว​ไป ทุก​คน​ที่​รับ​บัพติศมา​แล้ว​เป็น​ผู้​เผยแพร่​และ​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​งาน​ประกาศ​และ​งาน​สอน​พระ​คัมภีร์ พยาน​พระ​ยะโฮวา​จัด​เป็น​ประชาคม​ต่าง​ ๆ ซึ่ง​ประชาคม​หนึ่ง​อาจ​มี​ผู้​เชื่อถือ​ประมาณ 100 คน ผู้​ชาย​ที่​อาวุโส​ใน​แต่​ละ​ประชาคม​จะ​ทำ​หน้า​ที่​เป็น “ผู้​ดู​แล” (ทิตัส 1:5) พวก​เขา​ทำ​หน้า​ที่​โดย​ไม่​ได้​รับ​ค่า​จ้าง​