ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาทำงานมิชชันนารีไหม?

พยานพระยะโฮวาทำงานมิชชันนารีไหม?

ใช่ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทั่ว​โลก​พยายาม​มี​น้ำใจ​มิชชันนารี คือ​ไป​บอก​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​แก่​คน​อื่น​เป็น​ประจำ—มัดธาย 28:19, 20

นอก​จาก​นั้น พยาน​ฯ​บาง​คน​ไป​เผยแพร่​ใน​ที่​ที่​พวก​เขา​รู้​ว่า​ยัง​มี​อีก​หลาย​คน​ที่​ไม่​เคย​ได้​ยิน​ข่าว​ดี​ใน​พระ​คัมภีร์ บาง​คน​ตัดสิน​ใจ​ย้าย​ไป​อยู่​ใน​เขต​นั้น และ​ยัง​มี​พยาน​ฯ​อีก​หลาย​คน​ย้าย​ไป​อยู่​ต่าง​ประเทศ​เพื่อ​ขยาย​เขต​งาน​รับใช้ พวก​เขา​ดีใจ​ที่​มี​ส่วน​ทำ​ให้​คำ​พยากรณ์​ที่​พระ​เยซู​บอก​ไว้​สำเร็จ​เป็น​จริง​ที่​ว่า “เจ้า​จะ​เป็น​พยาน​ฝ่าย​เรา... จน​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก”—กิจการ 1:8

ใน​ปี 1943 องค์การ​เรา​ได้​จัด​ตั้ง​โรง​เรียน​หนึ่ง​ขึ้น​เพื่อ​ให้​การ​อบรม​พิเศษ​แก่​คน​ที่​จะ​รับใช้​เป็น​มิชชันนารี ตั้ง​แต่​นั้น​มา มี​พยาน​ฯ​มาก​กว่า 8,000 คน​ได้​เข้า​อบรม​ใน​โรง​เรียน​นี้ ซึ่ง​เรา​เรียก​โรง​เรียน​นี้​ว่า​โรง​เรียน​ว็อชเทาเวอร์​ไบเบิล​แห่ง​กิเลียด