ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาไปประกาศเพื่อจะได้รับความรอดไหม?

พยานพระยะโฮวาไปประกาศเพื่อจะได้รับความรอดไหม?

เรา​ไป​ประกาศ​ตาม​บ้าน​เป็น​ประจำ​จริง แต่​เรา​ไม่​คิด​ว่า​นั่น​จะ​ทำ​ให้​เรา​ได้​รับ​ความ​รอด (เอเฟโซส์ 2:8) เพราะ​เหตุ​ใด?

ขอ​ให้​นึก​ถึง​ตัว​อย่าง​เปรียบ​เทียบ​ต่อ​ไป​นี้: ชาย​ใจ​ดี​คน​หนึ่ง​สัญญา​ว่า​จะ​ให้​ของ​ขวัญ​ราคา​แพง​แก่​ทุก​คน​ที่​มา​ตาม​วัน​เวลา​ที่​นัด​ไว้ ถ้า​คุณ​เชื่อ​คำ​พูด​เขา คุณ​จะ​ทำ​ตาม​ที่​เขา​บอก​ไหม? แน่นอน! นอก​จาก​นั้น คุณ​คง​ไป​บอก​เพื่อน​และ​ครอบครัว​เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​ของ​ขวัญ​นั้น​ด้วย ถึง​กระนั้น การ​ทำ​ตาม​ที่​ชาย​คน​นั้น​บอก​ไม่​ได้​หมายความ​ว่า​คุณ​ต้องได้​ของ​ขวัญ​นั้น คุณ​ได้​ของ​ขวัญ​นั้น​เพราะ​เขา​อยาก​จะ​ให้​คุณ​ต่าง​หาก

เช่น​เดียว​กัน พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​ว่า​ทุก​คน​ที่​เชื่อ​ฟัง​พระเจ้า​จะ​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์ (โรม 6:23) เรา​พยายาม​บอก​คน​อื่น​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​เรา​เชื่อ​โดย​หวัง​ว่า​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์​เป็น​ของ​ประทาน​จาก​พระเจ้า​ด้วย แต่​เรา​ไม่​คิด​ว่า​เรา​ต้องได้​รับ​ความ​รอด​เพราะ​งาน​ประกาศ​ที่​เรา​ทำ (โรม 1:17; 3:28) ใน​ความ​เป็น​จริง ไม่​มี​มนุษย์​คน​ใด​คู่​ควร​จะ​ได้​รับ​พระ​พร​ที่​ยอด​เยี่ยม​นี้​จาก​พระเจ้า ไม่​ว่า​เขา​จะ​พยายาม​ขนาด​ไหน “พระองค์​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​รอด​ไม่​ใช่​เพราะ​ความ​ชอบธรรม​ที่​เรา​ได้​ทำ แต่​เพราะ​พระ​เมตตา​ของ​พระองค์”—ทิทุส 3:5, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย