ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวามีการผสมผสานทางความเชื่อไหม?

พยานพระยะโฮวามีการผสมผสานทางความเชื่อไหม?

ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา พวก​เรา​ยินดี​พูด​คุย​เรื่อง​ความ​เชื่อ​กับ​ผู้​คน​ทุก​ศาสนา แต่​เรา​จะ​ไม่​ผสมผสาน​ความ​เชื่อ​ทาง​ศาสนา​ของ​เรา​กับ​ศาสนา​อื่น คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​คริสเตียน​แท้​จะ ‘เชื่อม​ต่อ​กัน​เป็น​อย่าง​ดี’ ซึ่ง​สิ่ง​สำคัญ​ที่​ทำ​ให้​มี​การ​เชื่อม​ต่อ​กัน​เป็น​อย่าง​ดี​ก็​คือ ความ​เชื่อ​อย่าง​เดียว​กัน (เอเฟซัส 4:16; 1 โครินธ์ 1:10; ฟีลิปปี 2:2) นี่​ไม่​ใช่​แค่​การ​เห็น​ด้วย​กับ​ค่า​นิยม​ใน​เรื่อง​คุณ​งาม​ความ​ดี อย่าง​เช่น ความ​รัก ความ​เห็น​อก​เห็น​ใจ และ​การ​ให้​อภัย​เท่า​นั้น แต่​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​มี​พื้น​ฐาน​มา​จาก​ความ​รู้​ที่​ถูก​ต้อง​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล ซึ่ง​ถ้า​ไม่​มี​ความ​รู้​ที่​ถูก​ต้อง​นี้​ความ​เชื่อ​ของ​เรา​ก็​ไม่​มี​ประโยชน์—โรม 10:2, 3

คัมภีร์​ไบเบิล​เปรียบ​เทียบ​การ​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​นมัสการ​กับ​คน​ที่​ไม่​มี​ความ​เชื่อ​แบบ​เดียว​กัน​เป็น​เหมือน​การ​เข้า​เทียม​แอก​ที่​ไม่​เสมอ​กัน ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เกิด​อันตราย​ต่อ​ความ​เชื่อ​ของ​คริสเตียน (2 โครินธ์ 6:14-17) ด้วย​เหตุ​นี้ พระ​เยซู​จึง​ไม่​ให้​พวก​สาวก​ผสมผสาน​ความ​เชื่อ (มัทธิว 12:30; ยอห์น 14:6) ใน​ทำนอง​เดียว​กัน กฎหมาย​ของ​พระเจ้า​ที่​ให้​กับ​โมเสส​ก็​ห้าม​ไม่​ให้​ชาว​อิสราเอล​โบราณ​นมัสการ​ร่วม​กับ​คน​ต่าง​ชาติ​ที่​อยู่​รอบ ๆ พวก​เขา (อพยพ 34:11-14) ใน​เวลา​ต่อ​มา ชาว​อิสราเอล​ที่​ซื่อ​สัตย์​ก็​ได้​ปฏิเสธ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ต่าง​กัน เพราะ​ไม่​อยาก​มี​ความ​เกี่ยว​พัน​กับ​คน​ใน​ศาสนา​อื่น—เอสรา 4:1-3

พยาน​พระ​ยะโฮวา​พูด​คุย​แลก​เปลี่ยน​ความ​คิด​กับ​คน​อื่น​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ต่าง​จาก​พวก​เขา​ไหม?

แน่นอน เรา​พูด​คุย​แลก​เปลี่ยน​ความ​คิด​กับ​คน​อื่น ใน​ระหว่าง​ปี 2020 เรา​ได้​ใช้​เวลา 1,669,901,531 ชั่วโมง​ใน​การ​ออก​ไป​พูด​คุย​กับ​ผู้​คน​ใน​ศาสนา​อื่น พวก​เรา​ก็​เหมือน​กับ​อัครสาวก​เปาโล​ที่​อยาก​จะ​เข้าใจ​ความ​คิด​และ​ความ​เชื่อ​ของ​ผู้​คน “ให้​มาก​ที่​สุด” (1 โครินธ์ 9:19-22) ใน​ช่วง​ที่​พูด​คุย​กัน เรา​จะ​แสดง “ความ​นับถือ​จาก​ใจ” ต่อ​คน​อื่น ๆ โดย​พยายาม​เอา​คำ​แนะ​นำ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​มา​ใช้—1 เปโตร 3:15