เหตุการณ์พิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ

วันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนว็อชเทาเวอร์ไบเบิลแห่งกิเลียดรุ่นที่ 136

ครูสอนและผู้บรรยายสนับสนุนให้นักเรียนคิดแบบเดียวกับพระเยซู ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังการสัมภาษณ์และดูการสาธิตจากประสบการณ์จริงในงานประกาศ

เหตุการณ์พิเศษ

วันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนว็อชเทาเวอร์ไบเบิลแห่งกิเลียดรุ่นที่ 136

ครูสอนและผู้บรรยายสนับสนุนให้นักเรียนคิดแบบเดียวกับพระเยซู ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังการสัมภาษณ์และดูการสาธิตจากประสบการณ์จริงในงานประกาศ

ถ่ายทอดสัญญาณภาพไปทั่วโลก

อะไรทำให้คนมากกว่า 1.4 ล้านคนใน 31 ดินแดนสามารถเข้าร่วมเหตุการณ์พิเศษนี้ได้?

การประชุมใหญ่ภาษาตากาล็อกที่โรม—“ครอบครัวใหญ่มาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง”

นี่เป็นครั้งแรกที่พยานพระยะโฮวาที่พูดภาษาตากาล็อกหลายพันคนในยุโรปมีการประชุมใหญ่สามวันในภาษาของพวกเขาเอง

วันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนว็อชเทาเวอร์ไบเบิลแห่งกิเลียดรุ่นที่ 138

นักเรียนจบการศึกษาในวันที่ 14 มีนาคม 2015 ทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมนี้ได้รับการสนับสนุนให้เรียนเรื่องพระยะโฮวาต่อ ๆ ไปและเลียนแบบตัวอย่างของพระเยซูคริสต์

การประชุมภาคพิเศษที่อิสราเอล

แม้จะเป็นประเทศที่มีแต่ความขัดแย้งกันทางด้านเชื้อชาติและศาสนา แต่ในช่วงหน้าร้อนปี 2012 มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาประชุมร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพที่เทลอาวีฟ เรื่องนี้เป็นได้อย่างไร? เชิญชมวีดีโอนี้

การประชุมภาคพิเศษที่ไอร์แลนด์

พยานพระยะโฮวาที่ดับลินต้อนรับตัวแทนจากต่างประเทศที่มาร่วมการประชุมภาคพิเศษปี 2012 ที่มีชื่อเรื่องว่า “จงรักษาหัวใจของคุณไว้!” หลายคนรู้สึกอย่างไรกับการประชุมนี้? ลองคลิกเข้าไปดู