ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

เหตุการณ์พิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ

วันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนว็อชเทาเวอร์ไบเบิลแห่งกิเลียดรุ่นที่ 136

ครูสอนและผู้บรรยายสนับสนุนให้นักเรียนคิดแบบเดียวกับพระเยซู ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังการสัมภาษณ์และดูการสาธิตจากประสบการณ์จริงในงานประกาศ

เหตุการณ์พิเศษ

วันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนว็อชเทาเวอร์ไบเบิลแห่งกิเลียดรุ่นที่ 136

ครูสอนและผู้บรรยายสนับสนุนให้นักเรียนคิดแบบเดียวกับพระเยซู ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังการสัมภาษณ์และดูการสาธิตจากประสบการณ์จริงในงานประกาศ

ถ่ายทอดสัญญาณภาพไปทั่วโลก

อะไรทำให้คนมากกว่า 1.4 ล้านคนใน 31 ดินแดนสามารถเข้าร่วมเหตุการณ์พิเศษนี้ได้?

การ​ประชุม​ใหญ่​ภาษา​ตากาล็อก​ที่​โรม—“ครอบครัว​ใหญ่​มา​อยู่​ด้วย​กัน​อีก​ครั้ง”

นี่​เป็น​ครั้ง​แรก​ที่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​พูด​ภาษา​ตากาล็อก​หลาย​พัน​คน​ใน​ยุโรป​มี​การ​ประชุม​ใหญ่​สาม​วัน​ใน​ภาษา​ของ​พวก​เขา​เอง

วัน​สำเร็จ​การ​ศึกษา​ของ​นัก​เรียน​โรง​เรียน​ว็อชเทาเวอร์​ไบเบิล​แห่ง​กิเลียด​รุ่น​ที่ 138

นัก​เรียน​จบ​การ​ศึกษา​ใน​วัน​ที่ 14 มีนาคม 2015 ทุก​คน​ที่​เข้า​ร่วม​การ​ประชุม​นี้​ได้​รับ​การ​สนับสนุน​ให้​เรียน​เรื่อง​พระ​ยะโฮวา​ต่อ ๆ ไป​และ​เลียน​แบบ​ตัว​อย่าง​ของ​พระ​เยซู​คริสต์

การ​ประชุม​ภาค​พิเศษ​ที่​อิสราเอล

แม้​จะ​เป็น​ประเทศ​ที่​มี​แต่​ความ​ขัด​แย้ง​กัน​ทาง​ด้าน​เชื้อชาติ​และ​ศาสนา แต่​ใน​ช่วง​หน้า​ร้อน​ปี 2012 มี​ผู้​คน​จาก​ทั่ว​ทุก​มุม​โลก​มา​ประชุม​ร่วม​กัน​อย่าง​เป็น​เอกภาพ​ที่​เทลอาวีฟ เรื่อง​นี้​เป็น​ได้​อย่าง​ไร? เชิญ​ชม​วีดีโอ​นี้

การ​ประชุม​ภาค​พิเศษ​ที่​ไอร์แลนด์

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​ดับลิน​ต้อนรับ​ตัว​แทน​จาก​ต่าง​ประเทศ​ที่​มา​ร่วม​การ​ประชุม​ภาค​พิเศษ​ปี 2012 ที่​มี​ชื่อ​เรื่อง​ว่า “จง​รักษา​หัวใจ​ของ​คุณ​ไว้!” หลาย​คน​รู้สึก​อย่าง​ไร​กับ​การ​ประชุม​นี้? ลอง​คลิก​เข้า​ไป​ดู