ข้ามไปยังเนื้อหา

“ผมคงรู้สึกหลงทางถ้าไม่มีหนังสือนี้”

“ผมคงรู้สึกหลงทางถ้าไม่มีหนังสือนี้”

มา​ฟัง​ประสบการณ์​ของ​ชาย​ตา​บอด​ที่​ได้​ประโยชน์​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ภาษา​เบรลล์