ข้ามไปยังเนื้อหา

จากหนังสือสู่วีดีโอ

จากหนังสือสู่วีดีโอ

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ได้​แปล​สิ่ง​พิมพ์​และ​มัลติมีเดีย​เกี่ยว​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล​จาก​ภาษา​อังกฤษ​ออก​มามา​กก​ว่า 900 ภาษา ใน​การ​แปล​หนังสือ​จาก​ภาษา​หนึ่ง​ไป​อีก​ภาษา​หนึ่ง​เป็น​เรื่อง​ที่​ท้าทาย​อยู่​แล้ว แต่​ใน​การ​แปล​ภาษา​มือ​ก็​มี​งาน​ที่​ต้อง​ทำ​มาก​กว่า​นั้น คน​หู​หนวก​ส่วน​ใหญ่​สื่อสาร​กัน​โดย​ใช้​การ​แสดง​ออก​ของ​สี​หน้า​และ​ท่า​ทาง ผู้​แปล​ภาษา​มือ​จึง​ต้อง​แปล​สิ่ง​พิมพ์​ที่​มี​อยู่​ออก​มา​เป็น​วีดีโอ โดย​วิธี​นี้ พยาน​พระ​ยะโฮวา​ได้​แปล​สิ่ง​พิมพ์​ให้​เป็น​ภาษา​มือ​มาก​กว่า 90 ภาษา

ใคร​เป็น​ผู้​แปล?

เหมือน​กับ​ผู้​แปล​ที่​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทุก​คน ผู้​แปล​ภาษา​มือ​ก็​คุ้น​เคย​กับ​ภาษา​ที่​เขา​ต้อง​แปล​เป็น​อย่าง​ดี หลาย​คน​เป็น​คน​หู​หนวก​และ​ใช้​ภาษา​มือ​อยู่​แล้ว​หรือ​เป็น​คน​หู​ดี​แต่​โต​มา​ใน​ครอบครัว​ที่​มี​สมาชิก​ครอบครัว​เป็น​คน​หู​หนวก และ​ผู้​แปล​ทุก​คน​ยัง​เป็น​คน​ที่​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ประจำ​ด้วย

ผู้​แปล​ใหม่​จะ​ได้​รับ​การ​ฝึก​อย่าง​ดี​เกี่ยว​กับ​หลักการ​ต่าง​ๆ​ใน​การ​แปล ตัว​อย่าง​เช่น แอนดรูว์​บอก​ว่า “ถึง​ผม​จะ​ได้​เรียน​ใน​โรง​เรียน​สำหรับ​คน​หู​หนวก​และ​ใช้​ภาษา​มือ​อยู่​ตลอด​ใน​ขณะ​ที่​โต​ขึ้น แต่​การ​ได้​รับ​การ​ฝึก​เพื่อ​เป็น​ผู้​แปล​ช่วย​ให้​ผม​เข้าใจ​โครง​สร้าง​ไวยากรณ์​ของ​ภาษา ผู้​แปล​คน​อื่น​สอน​ผม​พัฒนาการ​ใช้​สี​หน้า ท่า​ทาง​และ​การ​เคลื่อน​ไหว​ของ​ร่าง​กาย​เพื่อ​จะ​ถ่ายทอด​แนว​คิด​ใน​การ​แปล​ได้​อย่าง​ถูก​ต้อง”

มั่น​ใจ​ใน​คุณภาพ​ของ​งาน​แปล

ผู้​แปล​ทำ​งาน​ด้วย​กัน​เป็น​ทีม แต่​ละ​คน​มี​หน้า​ที่​ที่​ตัว​เอง​ต้อง​รับผิดชอบ​ไม่​ว่า​จะ​เป็น​การ​แปล การ​ตรวจ​เช็ก หรือ​การ​พิสูจน์​อักษร และ​ถ้า​เป็น​ไป​ได้ จะ​มี​การ​เชิญ​กลุ่ม​คน​หู​หนวก​ซึ่ง​มา​จาก​หลาย​ที่​และ​มี​ภูมิหลัง​ไม่​เหมือน​กัน​มา​ตรวจ​สอบ​งาน​แปล​อีก​ครั้ง​เพื่อ​ให้​ความ​คิด​เห็น การ​ตรวจ​สอบ​เป็น​กลุ่ม​แบบ​นี้​ก็​เพื่อ​พัฒนา​คุณภาพ​ของ​การ​แปล ขั้น​ตอน​นี้​เป็น​การ​รับประกัน​ว่า​การ​แสดง​ออก​ของ​สี​หน้า​และ​ท่า​ทาง​ที่​อยู่​ใน​วีดีโอ​เป็น​ธรรมชาติ​และ​ข้อ​ความ​ที่​ต้องการ​จะ​สื่อสาร​ที่​อยู่​ใน​นั้น​ถูก​ต้อง​และ​ชัดเจน

ทีม​แปล​ภาษา​มือ​ฟินแลนด์​คุย​กัน​เกี่ยว​กับ​ต้น​ฉบับ​ของ​งาน​แปล

ผู้​แปล​ภาษา​มือ​ส่วน​ใหญ่​เข้า​ร่วม​การ​ประชุม​ที่​ถูก​จัด​ขึ้น​ใน​ภาษา​มือ นอก​จาก​นั้น พวก​เขา​ยัง​นำ​การ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​กับ​สมาชิก​ของ​กลุ่ม​คน​หู​หนวก​ที่​ไม่​ใช่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ด้วย โดย​วิธี​นี้ ผู้​แปล​จะ​มี​ความ​คุ้น​เคย​และ​พัฒนา​ภาษา​มือ​ที่​พวก​เขา​ใช้​อยู่​เสมอ

ผู้​แปล​ภาษา​มือ​บราซิล​อัด​วีดีโอ​การ​แปล​ภาษา​มือ​ขั้น​ต้น

ทำไม​ถึง​พยายาม​มาก​ขนาด​นี้?

คัมภีร์​ไบเบิล​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​แต่​ละ​คน “จาก​ทุก​ประเทศ ทุก​ตระกูล ทุก​ชน​ชาติ และ​ทุก​ภาษา” จะ​ตอบรับ​ข่าว​ที่​ให้​กำลังใจ​และ​ให้​ความ​หวัง (วิวรณ์ 7:9) แน่นอน​ว่า​นี่​รวม​ถึง​กลุ่ม​คน​ที่​ใช้​ภาษา​มือ​ใน​การ​สื่อสาร​ด้วย

ผู้​แปล​ทุก​คน​มี​ความ​สุข​ที่​ได้​เสีย​สละ​เวลา​และ​ความ​สามารถ​ของ​พวก​เขา​ใน​งาน​ที่​มี​คุณค่า​นี้ ผู้​แปล​ที่​ชื่อ​โทนี่​บอก​ว่า “เพราะ​ว่า​ผม​เป็น​คน​หู​หนวก ผม​รู้สึก​ได้​ถึง​ปัญหา​และ​ความ​ลำบาก​ที่​คน​หู​หนวก​ต้อง​เจอ การ​ได้​เข้า​ถึง​คน​หู​หนวก​ให้​มาก​ที่​สุด​เท่า​ที่​จะ​เป็น​ไป​ได้​และ​แบ่ง​ปัน​ความ​หวัง​ที่​แท้​จริง​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​กับ​พวก​เขา​เป็น​เป้าหมาย​ของ​ผม​ตลอด​มา”

อแมนด้า​ที่​ได้​ทำ​งาน​ร่วม​กับ​ทีม​แปล​ภาษา​มือ​บอก​ว่า “การ​ที่​ได้​ทำ​งาน​แปล​เพื่อ​ช่วย​คน​หู​หนวก​ให้​เข้าใจ​ข่าวสาร​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ทำ​ให้​ฉัน​รู้สึก​ว่า​ตัว​เอง​มี​ค่า​มาก​กว่า​แต่​ก่อน”

คุณ​จะ​หา​วีดีโอ​ภาษา​มือ​ใน​ภาษา​ของ​คุณ​ได้​ยัง​ไง?

ขั้น​ตอน​ต่าง​ๆ​ใน “ค้น​หา​วีดีโอ​ภาษา​มือ” จะ​ช่วย​คุณ​ให้​เข้า​ถึง​วีดีโอ​ภาษา​มือ​ที่​มี​อยู่​ใน​เว็บไซต์ jw.org