ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวาให้ความรู้กับพ่อแม่เพื่อดูแลปกป้องลูกจากการถูกทำร้ายทางเพศ

พยานพระยะโฮวาให้ความรู้กับพ่อแม่เพื่อดูแลปกป้องลูกจากการถูกทำร้ายทางเพศ

คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​พ่อ​แม่​ให้​รัก แนะ​นำ และ​ปก​ป้อง​ลูก พวก​เขา​ต้อง​มอง​ว่า​ลูก​เป็น​ของ​ขวัญ​จาก​พระเจ้า (สดุดี 127:3; สุภาษิต 1:8; เอเฟซัส 6:1-4) ดัง​นั้น พ่อ​แม่​ต้อง​ปก​ป้อง​ลูก​ของ​ตัว​เอง​จาก​อันตราย​ต่าง​ ๆ รวม​ทั้ง​การ​ทำ​ร้าย​ทาง​เพศ

ตลอด​หลาย​สิบ​ปี​ที่​ผ่าน​มา พยาน​พระ​ยะโฮวา​ได้​ตี​พิมพ์​และ​เผยแพร่​ข้อมูล​ที่​ช่วย​เสริม​สร้าง​สาย​สัมพันธ์​ที่​ดี​ใน​ครอบครัว และ​ยัง​ได้​จัด​ทำ​บทความ​ที่​ให้​ความ​รู้​กับ​พ่อ​แม่​เพื่อ​ปก​ป้อง​ลูก​จาก​การ​ทำ​ร้าย​ทาง​เพศ​และ​สอน​ลูก​ให้​ระวัง​นัก​ล่า​เหยื่อ​ทาง​เพศ ต่อ​ไป​นี้​เป็น​ตัว​อย่าง​ของ​สื่อ​ต่าง​ ๆ ​ที่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ผลิต​ออก​มา​เพื่อ​ให้​คำ​แนะ​นำ​ใน​เรื่อง​นี้​โดย​เฉพาะ ขอ​สังเกต​จำนวน​พิมพ์​และ​จำนวน​ภาษา​ของ​สื่อ​เหล่า​นี้

พยาน​พระ​ยะโฮวา​จะ​ให้​ความ​รู้​ต่อ​ ๆ ​ไป​กับ​พ่อ​แม่​เพื่อ​ดู​แล​ปก​ป้อง​ลูก​จาก​การ​ถูก​ทำ​ร้าย​ทาง​เพศ