ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

นโยบายทั่วโลกในการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีคล้ายกัน

เช่น​เดียว​กับ​เว็บไซต์​ส่วน​ใหญ่ หาก​คุณ​เข้า​เว็บไซต์​นี้ ข้อมูล​บาง​ส่วน​อาจ​จะ​ถูก​ป้อน​เข้า​ไป​ใน​โทรศัพท์​มือ​ถือ แท็บเล็ต หรือ Hard Drive ที่​ใช้​คุกกี้ เว็บ Beacon และ​เทคโนโลยี​อื่น ๆ ที่​คล้าย​กัน คำ​ว่า คุกกี้ ที่​ใช้​กับ​นโยบาย​นี้​มี​ความ​หมาย​กว้าง​และ​รวม​ไป​ถึง​เทคโนโลยี​คล้ายคลึง​กัน เช่น​ที่ localStorage คุกกี้​ช่วย​เว็บไซต์​นี้​ทำ​งาน​และ​ให้​รู้​ว่า​ผู้​ใช้​เว็บไซต์​ของ​เรา​ใช้​งาน​อย่าง​ไร​บ้าง เรา​ใช้​ข้อมูล​นี้​เพื่อ​ปรับ​ปรุง​เว็บไซต์​ของ​เรา แต่​จะ​ไม่​สืบ​ว่า​ผู้​เข้า​เว็บไซต์​ของ​เรา​แต่​ละ​คน​เป็น​ใคร​นอก​จาก​พวก​เขา​จะ​สมัคร​ใจ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​ตัว​เอง​ใน​แบบ​ฟอร์ม​หรือ​แอปพลิเคชั่น​ต่าง ๆ บน​เว็บไซต์

คุกกี้ มี​คุกกี้​หลาย​แบบ​ที่​ทำ​งาน​ต่าง ๆ กัน​และ​โดย​ทั่ว​ไป​แล้ว​ช่วย​ปรับ​ปรุง​ประสบการณ์​ของ​คุณ​ใน​การ​ใช้​เว็บไซต์ เรา​ใช้​คุกกี้​เพื่อ​บอก​เรา​ว่า คุณ​เคย​เยี่ยม​ชม​เว็บไซต์​ของ​เรา​มา​ก่อน​หรือ​ไม่ หรือ​เพื่อ​ช่วย​จำ​การ​ตั้ง​ค่า​ที่​คุณ​เลือก​ใช้​เมื่อ​เยี่ยม​เว็บไซต์ ตัว​อย่าง​เช่น เรา​อาจ​เก็บ​ภาษา​ที่​คุณ​เลือก​ใช้​ใน​คุกกี้​เพื่อ​เรา​จะ​เลือก​ภาษา​นี้​อีก​เมื่อ​คุณ​กลับ​มา​เยี่ยม​เว็บไซต์​ของ​เรา เรา​ไม่​ใช้​คุกกี้​เพื่อ​การ​โฆษณา

ชนิด​ของ​คุกกี้​ที่​เรา​ใช้​ใน​เว็บไซต์​นี้​ได้​รับ​การ​จัด​ให้​อยู่​ใน​ประเภท 1 จาก​ทั้ง​หมด 3 ประเภท​ดัง​นี้

  1. คุกกี้​ที่​มี​ความ​จำเป็น​สูง คุกกี้​ประเภท​นี้​สำคัญ​มาก​เพื่อ​ช่วย​คุณ​ใช้​เว็บไซต์​ใน​การ​เข้า​สู่​ระบบ​หรือ​ส่ง​แบบ​ฟอร์ม​ต่าง ๆ บน​เว็บไซต์ หาก​ไม่​มี​คุกกี้​ประเภท​นี้ งาน​บริการ​ต่าง ๆ ที่​คุณ​ขอ​ไป​เช่น การ​บริจาค​ออนไลน์​ก็​จะ​ทำ​ไม่​ได้ รวม​ถึง​คุกกี้​ที่​ยอม​ให้​เรา​ให้​บริการ​ที่​ชัดเจน​ตาม​ที่​คุณ​ขอ​มา คุกกี้​เหล่า​นี้​ไม่​เก็บ​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​คุณ​ที่​จะ​นำ​ไป​ใช้​ใน​ด้าน​การ​ค้า​หรือ​จำ​ว่า​คุณ​ได้​ไป​ท่อง​บน​อินเทอร์เน็ต​ที่​ไหน​มา​บ้าง

  2. คุกกี้​แบบ​ฟังก์ชั่น ใช้​ใน​การ​ช่วย​เว็บไซต์​จำ​สิ่ง​ที่​คุณ​เลือก (เช่น ชื่อ​ผู้​ใช้​ของ​คุณ ภาษา​หรือ​ภูมิภาค) และ​ช่วย​คุณ​มี​ประสิทธิภาพ​มาก​ขึ้น​ใน​การ​ใช้​เว็บไซต์

  3. คุกกี้​ที่​ใช้​ใน​การ​วิเคราะห์ ใช้​รวบ​รวม​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​วิธี​ที่​ใช้​เว็บไซต์​นี้ เช่น จำนวน​ครั้ง​ที่​มี​คน​มา​เข้า​หรือ​ระยะ​เวลา​ที่​ใช้​ใน​การ​เข้า​เว็บ ข้อมูล​นี้​ใช้​ปรับ​ปรุง​การ​ใช้​งาน​ของ​เว็บ​เท่า​นั้น

คุกกี้​บาง​ประเภท​จัด​อยู่​ใน​อันดับ​แรก​บน​เว็บไซต์​ของ​เรา ส่วน​คุกกี้​อื่น ๆ จัด​อยู่​ใน​ประเภท 3 จัด​โดย​โดเมน​ที่​ต่าง​ออก​ไป เรา​จะ​ใช้​เฉพาะ​คุกกี้​ประเภท​แรก นอก​จาก​ใน​กรณี​ที่​คุกกี้​ประเภท​ที่ 3 เกี่ยว​ข้อง​กับ Google reCAPTCHA ที่​ใช้​เพื่อ​แยก​ผู้​ใช้​ที่​เป็น​มนุษย์​ออก​จาก​เครื่อง​คอมพิวเตอร์​เพื่อ​กัน​ส​แปม​อัตโนมัติ โปรด​ดู​นโยบาย​ส่วน​บุคคล​ของ Google​ที่ https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Web Beacons หน้าต่าง ๆ ใน​เว็บ​ของ​เรา​อาจ​มี​ไฟล์​อิเล็กทรอนิกส์​เล็ก ๆ ที่​เรียก​กัน​ว่า web Beacons ซึ่ง​ช่วย​เรา​บันทึก​กิจกรรม​ต่าง​ ๆ เช่น เมื่อ​คุณ​เข้า​หน้า​หนึ่ง​ใน​เว็บเพจ เว็บ​นี้​จะ​ติด​ตาม​ผู้​ใช้​และ​ประเมิน​ผล​การ​ใช้​งาน

การ​ใช้ IP Addresses IP addresses เป็น​รหัส​ที่​เป็น​ตัว​เลข​ใช้​ระบุ​คอมพิวเตอร์​และ​อินเทอร์เน็ต​ของ​คุณ เรา​ใช้ IP Address และ​ชนิด​ขอ​งบ​ราว​เซอร์​ของ​คุณ​เพื่อ​ช่วย​วิเคราะห์​การ​ใช้ และ​ดู​ว่า​มี​ปัญหา​อะไร​บน​เว็บไซต์​และ​เพื่อ​ปรับ​ปรุง​การ​ให้​บริการ​ของ​เรา แต่​หาก​ไม่​มี​ข้อมูล​เพิ่ม​เติม​บน IP Address ของ​คุณ ก็​ไม่​อาจ​ระบุ​ว่า​คุณ​มี​ตัว​ตน​อยู่​จริง

การ​เลือก​ของ​คุณ เมื่อ​คุณ​เข้า​เว็บไซต์​นี้ คุกกี้​ของ​เรา​จะ​ถูก​ส่ง​ไป​ยัง​เว็บ​เบราว์เซอร์​ของ​คุณ​และ​ถูก​จัด​เก็บ​ใน​คอมพิวเตอร์ การ​ที่​คุณ​ใช้​เว็บไซต์​ของ​เรา​แสดง​ว่า​คุณ​ยินยอม​ให้​มี​การ​ใช้​คุกกี้​และ​เทคโนโลยี​ที่​คล้าย​กัน หาก​คุณ​ไม่​ประสงค์​จะ​ใช้​มัน​อีก​ต่อ​ไป คุณ​สามารถ​ลบ​ออก​ไป​ได้​โดย​ใช้​การ​ตั่ง​ค่า​ใน​บราวเซอร์ แต่​กรุณา​สังเกต​ว่า​ถ้า​คุณ​ไม่​มี​คุกกี้ คุณ​อาจ​จะ​ใช้​เว็บไซต์​ของ​เรา​ได้​ไม่​เต็ม​ที่ แต่​ละ​บราวเซอร์ มี​วิธี​การ​ลบ​คุกกี้​ที่​แตกต่าง​กัน​ออก​ไป คุณ​สามารถ​เข้า​ไป​ที่​เมนู​ความ​ช่วยเหลือ​บน​เว็บ​บราวเซอร์​เพื่อ​ขอ​คำ​ชี้​แนะ​เต็ม​รูป​แบบ