ข้ามไปยังเนื้อหา

หนูรู้จักอัครสาวก 12 คนไหม?

หนูรู้จักอัครสาวก 12 คนไหม?

อัครสาวก 12 คน​ของ​พระ​เยซู​มี​ใคร​บ้าง?