ข้ามไปยังเนื้อหา

กิจกรรม​สำหรับ​การ​นมัสการ​ประจำ​ครอบครัว

โมเซเติบโตที่อียิปต์

เอ็กโซโด บท 1-2

คำแนะนำสำหรับพ่อแม่: ใช้กิจกรรมเหล่านี้เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันเป็นครอบครัว

โมเซเติบโตที่อียิปต์

กิจกรรม​สำหรับ​การ​นมัสการ​ประจำ​ครอบครัว

โมเซเติบโตที่อียิปต์

เอ็กโซโด บท 1-2

คำแนะนำสำหรับพ่อแม่: ใช้กิจกรรมเหล่านี้เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันเป็นครอบครัว

โมเซเติบโตที่อียิปต์