สิ่ง​ที่​คุณ​ทำ​ได้

เลือกคบเพื่อนดี ๆ ถ้า​เพื่อน​เริ่ม​พูด​เกี่ยว​กับ​การ​ผิด​ศีลธรรม​ทาง​เพศ การ​ร่วม​วง​สนทนา​จะ​ยิ่ง​ทำ​ให้​คุณ​ควบคุม​ความ​คิด​ได้​ยาก คุณ​อาจ​หา​วิธี​ปลีก​ตัว​ออก​มา​โดย​ไม่​ทำ​ให้​เพื่อน​หมั่นไส้​หรือ​เยาะเย้ย​คุณ

คุณ​จะ​ยอม​ให้​คอมพิวเตอร์​ติด​ไวรัส​ไหม? ถ้า​อย่าง​นั้น ทำไม​จะ​ยอม​ให้​ความ​คิด​ที่​ผิด​ศีลธรรม​เข้า​มา​ใน​สมอง​คุณ​ล่ะ?

หลีกเลี่ยงความบันเทิงที่ผิดศีลธรรม ความ​บันเทิงส่วน​ใหญ่​ใน​ทุก​วัน​นี้​ตั้งใจ​เร้า​ความ​รู้สึก​ทาง​เพศ​ของ​คน​ดู คัมภีร์​ไบเบิล​แนะ​นำ​ว่า “ให้​เรา​ชำระ​ตัว​ให้​ปราศจาก​มลทิน​ทุก​อย่าง​ทั้ง​ทาง​กาย​และ​ทาง​ใจ และ​ทำ​ให้​ความ​บริสุทธิ์​มี​บริบูรณ์​ด้วย​การ​แสดง​ความ​ยำเกรง​พระเจ้า” (2 โครินท์ 7:1) ดัง​นั้น อย่า​ดู​ความ​บันเทิง​ที่​ปลุก​เร้า​อารมณ์​ทาง​เพศ

จำไว้ว่า ความ​รู้สึก​ทาง​เพศ​ไม่​ใช่​สิ่ง​เลว​ร้าย พระเจ้า​สร้าง​ชาย​หญิง​ให้​รู้สึก​ดึง​ดูด​กัน​ทาง​เพศ​และ​เมื่อ​ทั้ง​สอง​แต่งงาน​กัน​แล้ว​ก็​สามารถ​สนอง​ความ​ปรารถนา​นี้​ได้ ดัง​นั้น ถ้า​คุณ​มี​ความ​ต้องการ​ทาง​เพศ​รุนแรง อย่า​คิด​ว่า​ตัว​เอง​เป็น​คน​ไม่​ดี​หรือ​ไม่​มี​ทาง​เป็น​คน​สะอาด​ทาง​ศีลธรรม

สิ่งสำคัญคือ คุณ​เลือก​ได้​ว่า​จะ​คิด​เรื่อง​อะไร ถ้า​คุณ​ตั้งใจ​จะ​คิด​และ​ทำ​แต่​สิ่ง​ที่​สะอาด​บริสุทธิ์ คุณ​ทำ​ได้​แน่!