ข้ามไปยังเนื้อหา

คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​อะไร​จริง​ๆ? (คู่มือ​ประกอบ​การ​เรียน)

พระเจ้า​ยอม​รับ​การ​นมัสการ​แบบ​ไหน? (ตอน 2)

จาก​บท 15 ของ​หนังสือ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​แล้ว​ได้​อะไร?

แค่​เชื่อ​ใน​พระเจ้า​พอ​ไหม? หรือ​พระเจ้า​อยาก​ให้​คน​ที่​นมัสการ​พระองค์​ทำ​อะไร​มาก​กว่า​นั้น?