ข้ามไปยังเนื้อหา

สำเนาคัมภีร์ไบเบิล

สำเนาเก่าแก่ที่สนับสนุนให้เราใช้ชื่อพระเจ้า

ดูหลักฐานที่แสดงว่ามีการใช้ชื่อพระเจ้าใน “พันธสัญญาใหม่”

กอบกู้อัญมณีโบราณจากกองขยะ

ชิ้นส่วนของไรแลนส์ที่เป็นบันทึกหนังสือกิตติคุณของโยฮันเป็นสำเนาคัมภีร์ไบเบิลที่เก่าแก่ที่สุดในพระคัมภีร์ภาคภาษากรีก

ม้วนหนังสือเก่าแก่ “ถูกคลี่ออก”

ในปี 1970 นักโบราณคดีได้ค้นพบม้วนหนังสือที่ถูกไฟไหม้ม้วนหนึ่งในประเทศอิสราเอล เครื่องสแกน 3 มิติแบบพิเศษทำให้ม้วนหนังสือ “ถูกคลี่ออก” ผลที่ได้จากการสแกนเป็นอย่างไร?

คัมภีร์​ไบเบิล​รอด​จาก​การ​ย่อย​สลาย

ผู้​เขียน​และ​ผู้​คัด​ลอก​คัมภีร์​ไบเบิล​ใช้​แผ่น​หนัง​และ​พาไพรัส​บันทึก​ข่าวสาร​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล ข้อ​เขียน​เก่า​แก่​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล​อยู่​รอด​มา​ถึง​สมัย​ของ​เรา​ได้​อย่าง​ไร?

บันทึกในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับชีวประวัติของพระเยซูถูกต้องไหม?

เชิญพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือกิตติคุณและสำเนาพระคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่รู้จักกัน