ข้ามไปยังเนื้อหา

ใครจะไปสวรรค์?

ใครจะไปสวรรค์?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

พระเจ้า​เลือก​คริสเตียน​ที่​ซื่อ​สัตย์​จำนวน​หนึ่ง​ให้​ไป​สวรรค์ หลัง​จาก​ตาย​พวก​เขา​จะ​ถูก​ปลุก​ให้​มี​ชีวิต​ใน​สวรรค์ (1 เปโตร 1:3, 4) คน​ที่​ถูก​เลือก​ต้อง​รักษา​ความ​เชื่อ​ให้​เข้มแข็ง​และ​ใช้​ชีวิต​ใน​แบบ​ที่​สะอาด​บริสุทธิ์​ต่อ ๆ ไป เพื่อ​จะ​มี​คุณสมบัติ​เหมาะ​สม​ที่​จะ​ได้​รับ​ชีวิต​ใน​สวรรค์—เอเฟซัส 5:5; ฟีลิปปี 3:12-14

พวก​เขา​จะ​ไป​ทำ​อะไร​ใน​สวรรค์?

คน​ที่​ไป​สวรรค์​จะ​เป็น​กษัตริย์​และ​ปุโรหิต​ร่วม​กับ​พระ​เยซู​เป็น​เวลา 1,000 ปี (วิวรณ์ 5:9, 10; 20:6) พวก​เขา​จะ​เป็น “ฟ้า​สวรรค์​ใหม่” คือ​คณะ​รัฐบาล​ใน​สวรรค์ และ​จะ​ปกครอง “โลก​ใหม่” คือ​สังคม​มนุษย์​ที่​อยู่​บน​โลก​และ​ช่วย​ฟื้นฟู​มนุษย์​ทุก​คน​ให้​กลับ​มา​เป็น​คน​ดี​อย่าง​ที่​พระเจ้า​ตั้งใจ​ไว้​ตั้ง​แต่​แรก—อิสยาห์ 65:17; 2 เปโตร 3:13

คน​ที่​จะ​ไป​สวรรค์​มี​จำนวน​เท่า​ไร?

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ชัดเจน​ว่า​มี​คน 144,000 คน​ที่​จะ​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​และ​มี​ชีวิต​ใน​สวรรค์ (วิวรณ์ 7:4) นิมิต​ใน​วิวรณ์ 14:1-3 อัครสาวก​ยอห์น​เห็น “ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า​ยืน​อยู่​บน​ภูเขา​ศิโยน และ​มี​คน 144,000 คน​อยู่​กับ​ท่าน” ใน​นิมิต​นี้ “ลูก​แกะ” หมาย​ถึง​พระ​เยซู​ที่​ถูก​ปลุก​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย (ยอห์น 1:29; 1 เปโตร 1:19) “ภูเขา​ศิโยน” หมาย​ถึง​ตำแหน่ง​สูง​ส่ง​ที่​พระ​เยซู​กับ 144,000 คน​ได้​รับ​ใน​สวรรค์—สดุดี 2:6; ฮีบรู 12:22

คน​ที่ “พระเจ้า​เรียก​และ​เลือก​ไว้” ให้​ปกครอง​ร่วม​กับ​พระ​คริสต์​ใน​รัฐบาล​สวรรค์​ยัง​ถูก​เรียก​ว่า “แกะ​ฝูง​เล็ก” ด้วย (วิวรณ์ 17:14; ลูกา 12:32) นี่​แสดง​ว่า​พวก​เขา​จะ​มี​จำนวน​น้อย​เมื่อ​เทียบ​กับ​แกะ​ทั้ง​ฝูง​ของ​พระ​เยซู—ยอห์น 10:16

ความ​เชื่อ​ผิด ๆ เกี่ยว​กับ​คน​ที่​จะ​ไป​สวรรค์

บาง​คน​เชื่อ​ว่า คน​ดี​ทุก​คน​ไป​สวรรค์

ความ​จริง​คือ พระเจ้า​สัญญา​ว่า​คน​ดี​ส่วน​ใหญ่​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​บน​โลกสดุดี 37:11, 29, 34

  • พระ​เยซู​บอก​ว่า “ไม่​มี​ใคร​เคย​ขึ้น​สวรรค์” (ยอห์น 3:13) การ​ที่​พระ​เยซู​พูด​อย่าง​นี้​แสดง​ว่า​คน​ดี​ที่​ตาย​ไป​ก่อน​ท่าน เช่น อับราฮัม โมเสส โยบ และ​ดาวิด​ไม่​ได้​ไป​สวรรค์ (กิจการ 2:29, 34) แต่​พวก​เขา​มี​ความ​หวัง​ว่า​จะ​ได้​รับ​การ​ปลุก​ให้​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​เพื่อ​อยู่​บน​โลก—โยบ 14:13-15

  • การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​เพื่อ​ไป​สวรรค์​เรียก​ว่า “ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​อันดับ​แรก” (วิวรณ์ 20:6) นี่​หมาย​ความ​ว่า​จะ​มี​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​อันดับ​ต่อ​ไป ซึ่ง​ก็​คือ​การ​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ตาย​เพื่อ​อยู่​บน​โลก

  • คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ว่า​เมื่อ​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​ปกครอง “ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป” (วิวรณ์ 21:3, 4) คำ​สัญญา​นี้​ใช้​ได้​กับ​โลก​เท่า​นั้น เพราะ​ไม่​เคย​มี​ความ​ตาย​ใน​สวรรค์

บาง​คน​เชื่อ​ว่า มนุษย์​ทุก​คน​เลือก​ได้​เอง​ว่า​อยาก​มี​ชีวิต​ใน​สวรรค์​หรือ​บน​โลก

ความ​จริง​คือ พระเจ้า​เป็น​ผู้​กำหนด​ว่า​คริสเตียน​ที่​ซื่อ​สัตย์​คน​ไหน​จะ​ได้ “รางวัล นั่น​ก็​คือ​ชีวิต​ใน​สวรรค์​ตาม​ที่​พระเจ้า​เรียก” (ฟีลิปปี 3:14) ไม่​ว่า​เรา​อยาก​จะ​ไป​สวรรค์​แค่​ไหน ถ้า​พระเจ้า​ไม่​เลือก​ก็​ไป​สวรรค์​ไม่​ได้—มัทธิว 20:20-23

บาง​คน​เชื่อ​ว่า ชีวิต​ตลอด​ไป​บน​โลก​ด้อย​กว่า​ชีวิต​ใน​สวรรค์ เพราะ​คน​ที่​ได้​อยู่​บน​โลก​คือ​คน​ที่​ไม่​สม​ควร​จะ​ไป​สวรรค์

ความ​จริง​คือ พระเจ้า​เรียก​คน​ที่​จะ​อยู่​ตลอด​ไป​บน​โลก​ว่า “ประชาชน​ของ​เรา” “คน​ที่​เรา​เลือก​ไว้” และ ‘คน​ที่​พระ​ยะโฮวา​อวยพร’ (อิสยาห์ 65:21-23) พวก​เขา​จะ​มี​สิทธิ​พิเศษ​ทำ​ให้​ความ​ประสงค์​แรก​เดิม​ของ​พระเจ้า​เป็น​จริง คือ​มี​มนุษย์​สมบูรณ์​อยู่​ใน​โลก​ที่​เป็น​อุทยาน​ตลอด​ไป—ปฐมกาล 1:28; สดุดี 115:16; อิสยาห์ 45:18

บาง​คน​เชื่อ​ว่า จำนวน 144,000 ใน​หนังสือ​วิวรณ์​เป็น​แค่​สัญลักษณ์ ไม่​ใช่​จำนวน​คน​ที่​จะ​ไป​สวรรค์​จริง ๆ

ความ​จริง​คือ ถึง​แม้​ว่า​หนังสือ​วิวรณ์​จะ​มี​ตัว​เลข​ที่​เป็น​สัญลักษณ์​อยู่​มาก​มาย แต่​ตัว​เลข​บาง​ตัว​ก็​เป็น​จำนวน​จริง ๆ เช่น “ชื่อ​อัครสาวก 12 คน​ของ​ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า” (วิวรณ์ 21:14) ลอง​มา​ดู​หลักฐาน​ที่​ทำ​ให้​สรุป​ได้​ว่า​จำนวน 144,000 คน​เป็น​จำนวน​จริง ๆ ไม่​ใช่​สัญลักษณ์

วิวรณ์ 7:4 บอก​ว่า “คน​ที่​ถูก​ประทับ​ตรา [หรือ​ได้​รับ​การ​รับรอง​ว่า​ได้​ไป​สวรรค์] มี​จำนวน 144,000 คน” แต่​ถัด​มา​อีก​ไม่​กี่​ข้อ​มี​การ​พูด​ถึง​คน​อีก​กลุ่ม​หนึ่ง​คือ “ชน​ฝูง​ใหญ่​ที่​ไม่​มี​ใคร​นับ​จำนวน​ได้” ซึ่ง “ชน​ฝูง​ใหญ่” นี้​ก็​ได้​รับ​ความ​รอด​จาก​พระเจ้า​เหมือน​กัน (วิวรณ์ 7:9, 10) ถ้า​จำนวน 144,000 เป็น​สัญลักษณ์​หมาย​ถึง​จำนวน​มาก​มาย​ไม่​จำกัด​อยู่​แล้ว ก็​ไม่​จำเป็น​ต้อง​เปรียบ​เทียบ​กับ​คน​อีก​กลุ่ม​หนึ่ง *

นอก​จาก​นี้ หนังสือ​วิวรณ์​อธิบาย​ว่า​คน 144,000 คน “ถูก​ซื้อ​จาก​ท่ามกลาง​มนุษย์​เป็น​ผล​แรก” (วิวรณ์ 14:4) คำ​ว่า “ผล​แรก” หมาย​ถึง​ส่วน​เล็ก ๆ ส่วน​หนึ่ง​ที่​ถูก​คัด​ออก​มา​จาก​ผล​ทั้ง​หมด ซึ่ง​เป็น​คำ​ที่​เหมาะ​จะ​ใช้​กับ​คน​กลุ่ม​เล็ก ๆ ที่​ถูก​เลือก​ให้​ไป​ปกครอง​ใน​สวรรค์​ร่วม​กับ​พระ​เยซู​เพื่อ​ดู​แล​ประชาชน​บน​โลก​ซึ่ง​มี​มาก​มาย​จน​ระบุ​จำนวน​ไม่​ได้—วิวรณ์ 5:10

^ วรรค 21 ศาสตราจารย์​โรเบิร์ต แอล. โทมัส อธิบาย​เกี่ยว​กับ​จำนวน 144,000 ใน​วิวรณ์ 7:4 ว่า “นี่​เป็น​จำนวน​ที่​จำกัด ซึ่ง​ตรง​กัน​ข้าม​กับ​จำนวน​ที่​ไม่​จำกัด​ใน​วิวรณ์ 7:9 ถ้า​จะ​ถือ​ว่า​ตัว​เลข​นี้​เป็น​สัญลักษณ์ ก็​คง​ไม่​มี​ตัว​เลข​ไหน​ใน​หนังสือ​วิวรณ์​เป็น​จำนวน​จริง ๆ ได้​เลย”—วิวรณ์ 1-7; An Exegetical Commentary หน้า 474