ข้ามไปยังเนื้อหา

เราจะรู้ได้จริง ๆ ไหมว่าใครเขียนคัมภีร์ไบเบิล?

เราจะรู้ได้จริง ๆ ไหมว่าใครเขียนคัมภีร์ไบเบิล?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

หลาย​คน​บอก​ว่า​เรา​ไม่​สามารถ​แน่​ใจ​ได้​ว่า​ใคร​บ้าง​ที่​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ชัดเจน​ว่า​ใคร​เขียน​ข้อ​ความ​เหล่า​นั้น ตัว​อย่าง​เช่น บาง​ตอน​ของ​พระ​คัมภีร์​เริ่ม​ต้น​ด้วย​วลี​ที่​ว่า “ถ้อย​คำ​ของ​ท่าน​นะเฮมยา” “นิมิต​ซึ่ง​ยะซายา . . . ได้​เห็น” และ “คำ​แห่ง​พระ​ยะโฮวา​ที่​มา​ถึง​โยเอล”—นะเฮมยา 1:1; ยะซายา 1:1; โยเอล 1:1

ผู้​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล​ส่วน​ใหญ่​ยอม​รับ​ว่า​พวก​เขา​เขียน​ใน​นาม​ของ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​เที่ยง​แท้​องค์​เดียว และ​ยอม​รับ​ว่า​พระเจ้า​ทรง​ชี้​นำ​พวก​เขา เหล่า​ผู้​พยากรณ์​ที่​เขียน​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู​บอก​ชัดเจน​มาก​กว่า 300 ครั้ง​ว่า “พระ​ยะโฮวา​ตรัส​ดัง​นี้” (อาโมศ 1:3; มีคา 2:3; นาฮูม 1:12) ผู้​เขียน​คน​อื่น ๆ ได้​รับ​ข่าวสาร​ของ​พระเจ้า​ผ่าน​ทาง​ทูตสวรรค์—ซะคาระยา 1:7, 9

คัมภีร์​ไบเบิล​เขียน​โดย​คน​ประมาณ 40 คน​ใน​ช่วง​เวลา 1,600 ปี บาง​คน​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล​มาก​กว่า​หนึ่ง​เล่ม ที่​จริง คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​เหมือน​ห้อง​สมุด​ขนาด​ย่อม​ซึ่ง​มี​หนังสือ​เล่ม​เล็ก ๆ 66 เล่ม คัมภีร์​ไบเบิล​ประกอบ​ด้วย​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​ฮีบรู 39 เล่ม​หรือ​ที่​มัก​เรียก​กัน​ว่า​พันธสัญญา​เดิม กับ​อีก​ส่วน​หนึ่ง​คือ​พระ​คัมภีร์​ภาค​ภาษา​กรีก 27 เล่ม​ซึ่ง​บ่อย​ครั้ง​เรียก​กัน​ว่า​พันธสัญญา​ใหม่