ข้ามไปยังเนื้อหา

โทราห์คืออะไร?

โทราห์คืออะไร?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

คำ​ว่า “โทราห์” มา​จาก​คำ​ภาษา​ฮีบรู​โทห์ราห์ ซึ่ง​แปล​ว่า “คำ​สั่ง” “คำ​สอน” หรือ “กฎหมาย” * (สุภาษิต 1:8; 3:1; 28:4) ตัว​อย่าง​ต่อ​ไป​นี้​ช่วย​ให้​เห็น​ว่า มี​การ​ใช้​คำ​ภาษา​ฮีบรู​คำ​นี้​อย่าง​ไร​บ้าง​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล

  • โทห์ราห์ มัก​หมาย​ถึง​หนังสือ 5 เล่ม​แรก​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล คือ ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และ​เฉลย​ธรรมบัญญัติ หนังสือ 5 เล่ม​นี้​ยัง​มี​ชื่อ​เรียก​อีก​ว่า​เพนทาทุก ซึ่ง​มา​จาก​คำ​ภาษา​กรีก​ที่​แปล​ว่า “ชุด​ที่​มี​ห้า​เล่ม” โมเสส​เป็น​ผู้​เขียน​โทราห์ บาง​ครั้ง​จึง​เรียก​ว่า “หนังสือ​กฎหมาย​ของ​โมเสส” (โยชูวา 8:31; เนหะมีย์ 8:1) ตอน​แรก โทราห์​ถูก​เขียน​รวม​กัน แต่​ต่อ​มา​ก็​มี​การ​แบ่ง​เพื่อ​ให้​สะดวก​ใน​การ​ใช้

  • โทห์ราห์ ยัง​ใช้​ใน​ความ​หมาย​ที่​พูด​ถึง​กฎหมาย​ที่​ให้​กับ​ชาว​อิสราเอล​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ใด​เรื่อง​หนึ่ง เช่น “กฎ​เกี่ยว​กับ​เครื่อง​บูชา​ไถ่​บาป” “บัญญัติ​เกี่ยว​กับ​โรค​เรื้อน” และ “กฎ​สำหรับ​คน​ที่​เป็น​นาศีร์”—เลวีนิติ 6:25; 14:57; กันดารวิถี 6:13

  • โทห์ราห์ บาง​ครั้ง​หมาย​ถึง​คำ​สั่ง​และ​คำ​สอน ไม่​ว่า​จะ​จาก​พ่อ​แม่ คน​มี​ปัญญา หรือ​พระเจ้า—สุภาษิต 1:8; 3:1; 13:14; อิสยาห์ 2:3

มี​อะไร​อยู่​ใน​โทราห์​หรือ​ที่​เรียก​ว่า​เพนทาทุก?

  • มี​เรื่อง​ราว​ที่​พระเจ้า​ติด​ต่อ​เกี่ยว​ข้อง​กับ​มนุษย์​นับ​ตั้ง​แต่​ที่​พระองค์​สร้าง​มนุษย์​ไป​จน​ถึง​ตอน​ที่​โมเสส​ตาย—ปฐมกาล 1:27, 28; เฉลย​ธรรมบัญญัติ 34:5

  • มี​ข้อ​กฎหมาย​ต่าง ๆ ที่​เป็น​กฎหมาย​ของ​โมเสส (อพยพ 24:3) กฎหมาย​ของ​โมเสส​มี​มาก​กว่า 600 ข้อ ที่​เด่น​ก็​คือ​เชมา หรือ​การ​ประกาศ​ความ​เชื่อ​ของ​ชาว​ยิว ส่วน​หนึ่ง​ของ​เชมา​บอก​ว่า “ให้​รัก​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ของ​คุณ​สุด​หัวใจ สุด​ชีวิต และ​สุด​กำลัง” (เฉลย​ธรรมบัญญัติ 6:4-9) พระ​เยซู​เรียก​กฎหมาย​นี้​ว่า​เป็น “กฎหมาย​ข้อ​ที่​สำคัญ​ที่​สุด​และ​เป็น​ข้อ​แรก”—มัทธิว 22:36-38

  • มี​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​คือ พระ​ยะโฮวา ประมาณ 1,800 ครั้ง และ​แทน​ที่​จะ​ห้าม​ใช้​ชื่อ​ของ​พระเจ้า ใน​โทราห์​มี​คำ​สั่ง​ว่า​ประชาชน​จะ​ต้อง​พูด​ออก​ชื่อ​ของ​พระเจ้า—กันดารวิถี 6:22-27; เฉลย​ธรรมบัญญัติ 6:13; 10:8; 21:5

ความ​เชื่อ​ผิด ๆ เกี่ยว​กับ​โทราห์

บาง​คน​เชื่อ​ว่า ข้อ​กฎหมาย​ใน​โทราห์​จะ​ใช้​ตลอด​ไป ไม่​มี​วัน​ยก​เลิก

ความ​จริง​คือ คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​บาง​ฉบับ​อ้าง​ถึง​ข้อ​กฎหมาย​บาง​ข้อ​ใน​โทราห์ เช่น กฎหมาย​เกี่ยว​กับ​วัน​สะบาโต ตำแหน่ง​ปุโรหิต และ​วัน​ไถ่​บาป ว่า​เป็น​ข้อ​กฎหมาย “นิรันดร” หรือ “ตลอด​ไป” (อพยพ 31:16; 40:15; เลวีนิติ 16:33, 34, ฉบับ​แปล​คาทอลิก) แต่​คำ​ภาษา​ฮีบรู​ที่​ใช้​ใน​ข้อ​คัมภีร์​เหล่า​นี้​ยัง​อาจ​แปล​ได้​ว่า​นาน​อย่าง​ไม่​มี​กำหนด ไม่​จำเป็น​ต้อง​แปล​ว่า​ตลอด​ไป * หลัง​จาก​ที่​สัญญา​เกี่ยว​กับ​กฎหมาย​ของ​โมเสส​มี​ผล​บังคับ​ใช้​มา​ได้​ประมาณ 900 ปี พระเจ้า​บอก​ล่วง​หน้า​ว่า​พระองค์​จะ​ให้​มี “สัญญา​ใหม่” มา​แทน​ที่​สัญญา​เกี่ยว​กับ​กฎหมาย​ของ​โมเสส (เยเรมีย์ 31:31-33) เมื่อ​พระเจ้า “พูด​ถึง ‘สัญญา​ใหม่’ พระองค์​ก็​ทำ​ให้​สัญญา​เดิม​ล้า​สมัย​ไป” (ฮีบรู 8:7-13) สัญญา​ใหม่​ได้​เข้า​มา​แทน​ที่​เมื่อ​ประมาณ 2,000 ปี​มา​แล้ว​โดย​อาศัย​การ​สละ​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​คริสต์—เอเฟซัส 2:15

บาง​คน​เชื่อ​ว่า คำ​สอน​สืบ​ปาก​ของ​ชาว​ยิว​และ​ทัลมุด​มี​ความ​สำคัญ​เทียบเท่า​กับ​โทราห์​ที่​เป็น​ลายลักษณ์​อักษร

ความ​จริง​คือ ไม่​มี​หลักฐาน​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ว่า พระเจ้า​ให้​กฎหมาย​สืบ​ปาก​กับ​โมเสส​ตอน​ที่​ให้​โทราห์​ที่​เป็น​ลายลักษณ์​อักษร แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “พระ​ยะโฮวา​พูด​กับ​โมเสส​อีก​ว่า ‘ให้​บันทึก​ถ้อย​คำ​ทั้ง​หมด​นี้​ไว้’” (อพยพ 34:27) กฎหมาย​สืบ​ปาก​นี้​ประกอบ​ด้วย​ธรรมเนียม​ของ​ชาว​ยิว​ที่​ทำ​สืบ​ต่อ​กัน​มา​ซึ่ง​มี​จุด​เริ่ม​ต้น​มา​จาก​พวก​ฟาริสี ต่อ​มา​กฎหมาย​สืบ​ปาก​ก็​ถูก​เขียน​เป็น​ลายลักษณ์​อักษร​และ​เป็น​ที่​รู้​จัก​กัน​ว่า​มิชนาห์ และ​ใน​ที่​สุด​ก็​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ทัลมุด ธรรมเนียม​เหล่า​นี้​มัก​ขัด​แย้ง​กับ​โทราห์ ด้วย​เหตุ​นี้ พระ​เยซู​จึง​บอก​พวก​ฟาริสี​ว่า “พวก​คุณ​เอง​นั่น​แหละ​ที่​ทำ​ให้​คำ​สอน​ของ​พระเจ้า​ไม่​มี​ความ​หมาย​เพราะ​ธรรมเนียม​ของ​พวก​คุณ” —มัทธิว 15:1-9

บาง​คน​เชื่อ​ว่า ไม่​ควร​สอน​โทราห์​ให้​กับ​ผู้​หญิง

ความ​จริง​คือ ใน​กฎหมาย​ของ​โมเสส​มี​ข้อ​กำหนด​หนึ่ง​บอก​ว่า ให้​อ่าน​ข้อ​กฎหมาย​ทั้ง​หมด​ให้​ชาว​อิสราเอล​ทุก​คน​ฟัง รวม​ทั้ง​ผู้​หญิง​และ​เด็ก​ด้วย ทำไม​ถึง​ต้อง​ทำ​อย่าง​นั้น? “พวก​เขา​จะ​ได้​ฟัง​และ​เรียน​รู้​ที่​จะ​เกรง​กลัว​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า และ​ใส่​ใจ​ทำ​ตาม​ข้อ​บัญญัติ​ทั้ง​หมด​นี้”—เฉลย​ธรรมบัญญัติ 31:10-12 *

บาง​คน​เชื่อ​ว่า ใน​โทราห์​มี​รหัส​ลับ​ซ่อน​อยู่

ความ​จริง​คือ โมเสส​ซึ่ง​เป็น​คน​บันทึก​โทราห์​บอก​ว่า​ข้อ​ความ​ใน​โทราห์​นี้​ชัดเจน ทุก​คน​เข้าใจ​ได้ ไม่​ได้​มี​อะไร​ซ่อน​เร้น (เฉลย​ธรรมบัญญัติ 30:11-14) ทฤษฎี​ที่​ว่า​มี​รหัส​ลับ​ซ่อน​อยู่​ใน​โทราห์​มา​จาก​คับ​บาลาห์ หรือ​ลัทธิ​ยูดา​อัน​ลี้​ลับ​ซึ่ง​ใช้​วิธี​แยบยล​ที่ “แต่ง​ขึ้น​มา” เพื่อ​ตี​ความ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล *2 เปโตร 1:16

^ วรรค 3 ดู​หนังสือ​ศัพท์​สัมพันธ์​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล The Strongest Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible ฉบับ​ปรับ​ปรุง ที่​คำ​ศัพท์​หมาย​เลข 8451 ใน​ส่วน​ที่​เป็น “พจนานุกรม-ดัชนี​ภาษา​ฮีบรู-อาราเมอิก สำหรับ​ภาค​พันธสัญญา​เดิม”

^ วรรค 13 ดู​หนังสือ Theological Wordbook of the Old Testament เล่ม 2 หน้า 672-673

^ วรรค 17 คำ​สอน​สืบ​ปาก​ของ​ชาว​ยิว​ทำ​ตรง​ข้าม​กับ​สิ่ง​ที่​โทราห์​สอน คำ​สอน​สืบ​ปาก​นี้​มัก​จะ​ห้าม​ไม่​ให้​ผู้​หญิง​เรียน​โทราห์ เพื่อ​เป็น​ตัว​อย่าง ใน​มิชนาห์​ได้​ยก​คำ​พูด​ของ​รับบี เอลีเอเซอร์ เบน ฮีร์คานุส ที่​บอก​ว่า “ใคร​ก็​ตาม​ที่​สอน​โทราห์​ให้​ลูก​สาว ก็​เหมือน​กับ​สอน​สิ่ง​ที่​น่า​อัปยศ​ให้​ลูก​สาว​ของ​ตน” (โซทาห์ 3:4) เยรูซาเล็ม​ทัลมุด หนังสือ​ทาง​ศาสนา​ของ​ชาว​ยิว มี​คำ​กล่าว​ของ​เขา​ที่​บอก​ว่า “ให้​ไฟ​เผา​ถ้อย​คำ​ใน​โทราห์​ยัง​ดี​กว่า​เอา​ไป​สอน​ผู้​หญิง”—โซทาห์ 3:19​ก

^ วรรค 19 เพื่อ​เป็น​ตัว​อย่าง สารานุกรม​เอน​ไซโคลพีเดีย จูไดกา พูด​ถึง​ทัศนะ​ของ​คับ​บาลาห์​ที่​มี​ต่อ​โทราห์​ว่า “โทราห์​ไม่​ได้​ให้​ความ​หมาย​ที่​เฉพาะ​เจาะจง​มาก​นัก แม้​จริง ๆ แล้ว​มี​ความ​หมาย​สำหรับ​สิ่ง​ต่าง ๆ ใน​หลาย ๆ ระดับ​ที่​ต่าง​กัน”—ฉบับ​พิมพ์​ครั้ง​ที่ 2 เล่ม 11 หน้า 659