ข้ามไปยังเนื้อหา

โฆษก หรือ พระวาทะคือใคร?

โฆษก หรือ พระวาทะคือใคร?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 โฆษก​หรือ​พระ​วาทะ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​ตำแหน่ง​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ ทั้ง​ตอน​ที่​เป็น​มนุษย์​บน​โลก​และ​ตอน​ที่​อยู่​บน​สวรรค์ ลอง​พิจารณา​เหตุ​ผล​ที่​ลง​ความ​เห็น​อย่าง​นี้

  •   โฆษก​หรือ​พระ​วาทะ​มี​ชีวิต​อยู่​ก่อน​ทุก​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​สร้าง “ใน​ตอน​เริ่ม​ต้น มี​ผู้​หนึ่ง​ที่​ถูก​เรียก​ว่า​โฆษก ... ท่าน​ผู้​นี้​อยู่​กับ​พระเจ้า​ใน​ตอน​เริ่ม​ต้น” (ยอห์น 1:1, 2) พระ​เยซู​เป็น “ผู้​แรก​ที่​ถูก​สร้าง​ก่อน​ทุก​สิ่ง ... ท่าน​อยู่​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ทั้ง​หมด”—โคโลสี 1:13-15, 17

  •   โฆษก​หรือ​พระ​วาทะ “มา​เกิด​เป็น​มนุษย์​และ​อยู่​กับ​พวก​เรา” (ยอห์น 1:14) พระ​คริสต์​เยซู “ยอม​สละ​ทุก​สิ่ง มา​รับ​สภาพ​ทาส และ​เกิด​เป็น​มนุษย์”—ฟีลิปปี 2:5-7

  •   โฆษก​หรือ​พระ​วาทะ​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า หลัง​จาก​ที่​อัครสาวก​ยอห์น​บอก​ว่า “โฆษก​ผู้​นี้​จึง​มา​เกิด​เป็น​มนุษย์” เขา​เสริม​ว่า “พวก​เรา​ได้​เห็น​ความ​สง่า​งาม​ของ​ท่าน ซึ่ง​เป็น​ความ​สง่า​งาม​แบบ​ที่​ลูก​คน​เดียว​ได้​รับ​จาก​พ่อ” (ยอห์น 1:14) ยอห์น​เขียน​ด้วย​ว่า “พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า”—1 ยอห์น 4:15

  •   โฆษก​หรือ​พระ​วาทะ​มี​ลักษณะ​เหมือน​พระเจ้า “ท่าน​เป็น​พระเจ้า​องค์​หนึ่ง” (ยอห์น 1:1) พระ​เยซู “สะท้อน​ความ​สง่า​งาม​ของ​พระเจ้า​และ​ถอด​แบบ​มา​จาก​พระองค์​อย่าง​ไม่​ผิด​เพี้ยน”—ฮีบรู 1:2, 3

  •   โฆษก​หรือ​พระ​วาทะ​ปกครอง​เป็น​กษัตริย์ คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​บน​ศีรษะ​ของ​ท่าน​มี “มงกุฎ​หลาย​อัน” (วิวรณ์ 19:12, 13) ท่าน​ยัง​ได้​ชื่อ​ว่า “กษัตริย์​เหนือ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​และ​นาย​เหนือ​เจ้านาย​ทั้ง​หลาย” (วิวรณ์ 19:16) พระ​เยซู​ถูก​เรียก​ว่า​เป็น “กษัตริย์​เหนือ​ทุก​คน​ที่​ปกครอง​เป็น​กษัตริย์​และ​เป็น​เจ้านาย​เหนือ​เจ้านาย​ทุก​คน”—1 ทิโมธี 6:14, 15

  •   โฆษก​หรือ​พระ​วาทะ​ทำ​หน้า​ที่​เป็น​ผู้​พูด​แทน​พระเจ้า ตำแหน่ง “โฆษก” หรือ “พระ​วาทะ” แสดง​ให้​เห็น​ชัดเจน​ถึง​ผู้​ที่​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​นี้​ว่า​เป็น​คน​ที่​พระเจ้า​ใช้​ใน​การ​ถ่ายทอด​ข้อมูล​และ​คำ​สั่ง​ต่าง ๆ พระ​เยซู​พูด​ถึง​หน้า​ที่​นี้​ว่า “พระเจ้า​ผู้​เป็น​พ่อ​ที่​ใช้​ผม​มา​ได้​สั่ง​ผม​ไว้​ว่า​จะ​พูด​อะไร . . . ผม​ก็​เลย​พูด​ทุก​อย่าง​ตาม​ที่​พ่อ​สั่ง​ไว้”—ยอห์น 12:49, 50