ข้ามไปยังเนื้อหา

เราควรกราบไหว้รูปเคารพไหม?

เราควรกราบไหว้รูปเคารพไหม?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 ไม่ เรา​ไม่​ควร​กราบ​ไหว้​รูป​เคารพ สารานุกรม New Catholic พูด​ถึง​กฎหมาย​ที่​พระเจ้า​ให้​กับ​ชาติ​อิสราเอล​ว่า “บันทึก​หลาย​ตอน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​แสดง​อย่าง​ชัดเจน​ว่า​ไม่​มี​การ​ใช้​รูป​เคารพ​ใน​การ​นมัสการ​แท้​ของ​พระเจ้า” ขอ​สังเกต​ข้อ​คัมภีร์​ต่อ​ไป​นี้:

  •   “อย่า​ทำ​รูป​เคารพ​ไว้​กราบ​ไหว้​บูชา ไม่​ว่า​จะ​เป็น​รูป​ของ​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ที่​อยู่​ใน​ท้องฟ้า​เบื้อง​บน หรือ​ที่​อยู่​บน​แผ่นดิน​เบื้อง​ล่าง หรือ​ที่​อยู่​ใน​น้ำ​ใต้​แผ่นดิน อย่า​กราบ​ไหว้​หรือ​หลง​ไป​นมัสการ​รูป​เหล่า​นั้น เพราะ​เรา​ยะโฮวา​พระเจ้า​ของ​เจ้า​เป็น​พระเจ้า​ที่​เรียก​ร้อง​ให้​นมัสการ​พระองค์​แต่​เพียง​ผู้​เดียว” (เอ็กโซโด 20:4, 5, ล.ม.) เนื่อง​จาก​พระเจ้า“เรียก​ร้อง​ให้​นมัสการ​พระองค์​แต่​เพียง​ผู้​เดียว” พระองค์​จึง​ไม่​ชอบ​ใจ​ถ้า​เรา​กราบ​ไหว้​บูชา​รูป​เคารพ รูป​ภาพ รูป​ปั้น รูป​แกะ​สลัก หรือ​สัญลักษณ์​ใด ๆ

  •   “คำ​สรรเสริญ​ยกย่อง​ของ​เรา เรา​จะ​ไม่​ให้​แก่​รูป​เคารพ​ต่าง ๆ” (ยะซายา 42:8, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ​อมตธรรม​ร่วม​สมัย) พระเจ้า​ไม่​ยอม​รับ​การ​นมัสการ​โดย​ผ่าน​ทางรูป​เคารพ เมื่อ​ชาว​อิสราเอล​บาง​คน​พยายาม​นมัสการ​พระองค์​โดย​ใช้​รูป​ลูก​วัว พระเจ้า​บอก​ว่า​สิ่ง​ที่​พวก​เขา​ทำ​เป็น“การ​เลว​ทราม”หรือ​บาป​ต่อ​พระองค์—เอ็กโซโด 32:7-9

  •   “เรา​ทั้ง​หลาย​จึง​ไม่​ควร​คิด​ว่า​พระเจ้า​เป็น​เหมือน​ทอง เงิน หรือ​ก้อน​หิน หรือ​เป็น​เหมือน​สิ่ง​ที่​แกะ​สลัก​ขึ้น​มา​โดย​ฝีมือ​และ​ความ​คิด​ของ​มนุษย์” (กิจการ 17:29) คน​ที่​นมัสการ​พระ​นอก​รีต​มัก​จะ​ใช้​รูป​เคารพ“ที่​แกะ​สลัก​ขึ้น​มา​โดย​ฝีมือ​และ​ความ​คิด​ของ​มนุษย์” แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​คริสเตียน​ต้อง“ดำเนิน​ชีวิต​ตาม​ความ​เชื่อ ไม่​ใช่​ตาม​สิ่ง​ที่​เห็น”—2 โครินท์ 5:7

  •   “จง​รักษา​ตัว​ให้​พ้น​จาก​รูป​เคารพ” (1 โยฮัน 5:21) คัมภีร์​ไบเบิล​ชี้​ให้​เห็น​อย่าง​ชัดเจน​ทั้ง​ใน​คำ​สั่ง​ที่​ให้​กับ​ชาติ​อิสราเอล​และ​คริสเตียน​ว่า​พระเจ้า​ไม่​ยอม​รับ​การ​ใช้​รูป​เคารพ​หรือ​รูป​ภาพ​ใน​การ​นมัสการ​พระองค์