ข้ามไปยังเนื้อหา

แค่ “มีความเชื่อในพระเยซู” ก็ได้รับความรอดแล้วไหม?

แค่ “มีความเชื่อในพระเยซู” ก็ได้รับความรอดแล้วไหม?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 คริสเตียน​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​ตาย​เพื่อ​ไถ่​บาป​มนุษย์ (1 เปโตร 3:18) แต่​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด​เรา​ต้อง​ไม่​ใช่​แค่​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​ผู้​ช่วย​ให้​รอด พวก​ปีศาจ​เอง​ก็​รู้​ว่า​พระ​เยซู​เป็น “ลูก​ของ​พระเจ้า” แต่​พวก​มัน​จะ​ถูก​ทำลาย​และ​ไม่​ได้​รับ​ความ​รอด—ลูกา 4:41; ยูดา 6

 ฉัน​ต้อง​ทำ​อะไร​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด?

  •   คุณ​ต้อง​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​สละ​ชีวิต​เพื่อ​ไถ่​บาป​ของ​เรา (กิจการ 16:30, 31; 1 ยอห์น 2:2) นี่​รวม​ถึง​การ​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​เป็น​บุคคล​จริง​และ​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​พูด​ถึง​ท่าน​นั้น​ถูก​ต้อง

  •   เรียน​รู้​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​จริง​ ๆ (2 ทิโมธี 3:15) คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า​อัครสาวก​เปาโล​กับ​สิลาส​บอก​ผู้​คุม​ว่า “ให้​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​ผู้​เป็น​นาย แล้ว​คุณ . . . จะ​รอด” แล้ว​พวก​เขา​ก็​เริ่ม​สอน “คำ​สอน​ของ​พระ​ยะโฮวา” a กับ​ผู้​คุม (กิจการ 16:31, 32) นี่​แสดง​ว่า​ผู้​คุม​ไม่​สามารถ​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​ได้​ถ้า​ไม่​เข้าใจ​คำ​สอน​พื้น​ฐาน​ใน​ถ้อย​คำ​ของ​พระเจ้า เขา​ต้อง​ได้​รับ​ความ​รู้​ที่​ถูก​ต้อง​จาก​พระ​คัมภีร์—1 ทิโมธี 2:3, 4

  •   กลับ​ใจ (กิจการ 3:19) คุณ​ต้อง​กลับ​ใจ​หรือ​รู้สึก​เสียใจ​จริง​ ๆ ​ต่อ​ความ​คิด​และ​การ​กระทำ​ที่​ผิด​ของ​คุณ​ใน​อดีต คุณ​จะ​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​กลับ​ใจ​โดย​เลิก​ทำ​สิ่ง​ที่​พระเจ้า​ไม่​ชอบ​และ “ทำ​สิ่ง​ที่​แสดง​ว่า . . . กลับ​ใจ​จริง​ ๆ”—กิจการ 26:20

  •   รับ​บัพติศมา (มัทธิว 28:19) พระ​เยซู​บอก​ว่า​คน​ที่​จะ​มา​เป็น​สาวก​ของ​ท่าน​ต้อง​รับ​บัพติศมา ผู้​คุม​ที่​กล่าว​ถึง​ก่อน​หน้า​นี้​ก็​รับ​บัพติศมา​ด้วย (กิจการ 16:33) คล้าย​กัน เมื่อ​อัครสาวก​เปโตร​สอน​ความ​จริง​เรื่อง​พระ​เยซู​กับ​ผู้​คน​มาก​มาย “คน​ที่​เต็ม​ใจ​ยอม​รับ​สิ่ง​ที่​เปโตร​พูด​จึง​รับ​บัพติศมา”—กิจการ 2:40, 41

  •   เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​ของ​พระ​เยซู (ฮีบรู 5:9) ผู้​ติด​ตาม​พระ​เยซู “ทำ​ตาม​ทุก​สิ่ง” ที่​ท่าน​สั่ง​ใน​ทุก​แง่​มุม​ของ​ชีวิต (มัทธิว 28:20) พวก​เขา​ทำ​ตาม​คำ​สอน​ของ​พระเจ้า​เสมอ​และ​ไม่​ใช่​แค่​ฟัง​เท่า​นั้น—ยากอบ 1:22

  •   อด​ทน​จน​ถึง​ที่​สุด (มาระโก 13:13) สาวก​ของ​พระ​เยซู “ต้อง​อด​ทน” เพื่อ​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด (ฮีบรู 10:36) ตัว​อย่าง​เช่น อัครสาวก​เปาโล​เชื่อ​ฟัง​ทุก​อย่าง​ที่​พระ​เยซู​สอน​และ​ภักดี​ต่อ​พระเจ้า​เสมอ เขา​ต้อง​อด​ทน​ต่อ​ไป​ตั้ง​แต่​วัน​ที่​เขา​เป็น​คริสเตียน​จน​กระทั่ง​เขา​ตาย—1 โครินธ์ 9:27

 จะ​ว่า​อย่าง​ไร​กับ “คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​บาป”?

 ใน​บาง​ศาสนา​ผู้​คน​กล่าว​คำ​อธิษฐาน​บาง​อย่าง เช่น “คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​บาป” และ “คำ​อธิษฐาน​เพื่อ​ความ​รอด” คน​เหล่า​นั้น​ยอม​รับ​ว่า​ทำ​บาป​และ​เชื่อ​ว่า​พระ​เยซู​ตาย​เพื่อ​ไถ่​บาป​ให้​พวก​เขา และ​ขอ​ให้​พระ​เยซู​เข้า​มา​ใน​หัวใจ​หรือ​ชีวิต​ของ​พวก​เขา แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ได้​บอก​หรือ​แนะ​นำ​ให้​กล่าว “คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​บาป”

 บาง​คน​คิด​ว่า​เมื่อ​กล่าว “คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​บาป” ซ้ำ​ ๆ เขา​มั่น​ใจ​ได้​ว่า​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด แต่​แค่​การ​อธิษฐาน​เท่า​นั้น​ไม่​ได้​ทำ​ให้​เรา​รอด เรา​เป็น​มนุษย์​ไม่​สมบูรณ์​แบบ เรา​เลย​ทำ​ผิด​อยู่​เรื่อย​ ๆ (1 ยอห์น 1:8) ดัง​นั้น พระ​เยซู​จึง​สอน​สาวก​ให้​อธิษฐาน​เป็น​ประจำ​เพื่อ​ขอ​การ​อภัย​บาป (ลูกา 11:2, 4) นอก​จาก​นั้น คริสเตียน​ที่​เลิก​รับใช้​พระเจ้า​จะ​ไม่​ได้​รับ​ความ​รอด—ฮีบรู 6:4-6; 2 เปโตร 2:20, 21

 “คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​บาป” มี​จุด​เริ่ม​ต้น​อย่าง​ไร?

 นัก​ประวัติศาสตร์​มี​ความ​คิด​เห็น​ต่าง​กัน​เกี่ยว​กับ​ที่​มา​ของ “คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​บาป” บาง​คน​บอก​ว่า​ธรรมเนียม​นี้​เริ่ม​พัฒนา​ขึ้น​ใน​ช่วง​การ​ปฏิรูป​ศาสนา​โปรเตสแตนต์ ส่วน​คน​อื่น​เชื่อ​ว่า​ผู้​คน​เริ่ม​กล่าว “คำ​อธิษฐาน​ของ​คน​บาป” ใน​ระหว่าง​การ​เคลื่อน​ไหว​ทาง​ศาสนา​ใน​ศตวรรษ​ที่ 18 และ 19 แต่​ไม่​ว่า​จะ​เริ่ม​ต้น​อย่าง​ไร คัมภีร์​ไบเบิล​ก็​ไม่​สนับสนุน​เรา​ให้​กล่าว​คำ​อธิษฐาน​แบบ​นี้ และ​บอก​ด้วย​ว่า​เรา​ไม่​ควร​ท่อง​จำ​คำ​อธิษฐาน​ซ้ำ​ ๆ

a ยะโฮวา เป็น​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​ตาม​ที่​บอก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล