ข้ามไปยังเนื้อหา

สวรรค์

สวรรค์

สวรรค์คืออะไร?

คำว่า “สวรรค์” ในคัมภีร์ไบเบิลมีความหมายหลัก ๆ 3 อย่าง

ใครจะไปสวรรค์?

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนดีทุกคนจะไปสวรรค์ แต่คัมภีร์ไบเบิลสอนอย่างไร?

เยรูซาเล็มใหม่คืออะไร?

เมืองเยรูซาเล็มใหม่เกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร?

พระเจ้าทรงมีที่ประทับเฉพาะไหม?

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับที่ประทับของพระเจ้า? พระเยซูอยู่ที่เดียวกับพระเจ้าไหม?

ทูตสวรรค์

ทูตสวรรค์เป็นใคร?

ทูตสวรรค์มีกี่องค์? ทูตสวรรค์แต่ละองค์มีชื่อและบุคลิกเฉพาะตัวไหม?

อัครทูตสวรรค์มีคาเอลเป็นใคร?

มีคาเอลมีอีกชื่อหนึ่งที่คุณน่าจะรู้จักดี

มารและปีศาจ

พญามารมีจริงไหม?

พญามารเป็นเพียงความชั่วที่อยู่ในตัวมนุษย์ หรือพญามารมีจริง?

พระเจ้าสร้างพญามารเพื่อทดสอบเราไหม?

ซาตานมาจากไหน? อ่านว่าทำไมพระเยซูตรัสถึงพญามารว่า “มันไม่ได้ยึดมั่นกับความจริง”?

พญามารมีหน้าตาอย่างไร?

คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพญามารมีลักษณะเหมือนพญานาคหรือสิงโตไหม?

พญามารอาศัยอยู่ที่ไหน?

คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพญามารถูกเหวี่ยงลงมาบนโลก ตอนนี้พญามารอาศัยอยู่ที่ไหน?

พญามารสามารถครอบงำมนุษย์ได้ไหม?

พญามารและผีปิศาจครอบงำมนุษย์โดยวิธีใด? อ่านดูว่าจะป้องกันตัวเองไม่ให้พญามารครอบงำเราอย่างไร?

ซาตานเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดไหม?

คัมภีร์ไบเบิลบอกให้รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้มนุษย์มีความทุกข์

ปิศาจมีจริงไหม?

พวกปิศาจคือใคร? พวกมันมาจากไหน?

พวกเนฟิลคือใคร?

คัมภีร์ไบเบิลเรียกพวกเขาว่า “คนร่างยักษ์ มีกำลังมากและมีชื่อเสียงในโลกสมัยโบราณ” เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับพวกเขา?